Nasze projekty

Główne kierunki działania PSP

  1. Tematyka historyczna

Zakres tematów będący w naszym zainteresowaniu:
– miejsca, osoby, rocznice, pomniki które powinny być wszem znane i cenione, oraz takie, których być nie powinno w otaczającej nas przestrzeni publicznej,
– zbieranie materiałów i dokumentów o licznych, w większości byłych, zakładach pracy,
– szukanie oznaczanie miejsc pochówku naszych bohaterów i powstańców – w Pruszkowie i okolicach,
– występowanie do władz miasta i powiatu z petycjami np. dotyczącymi nazw ulic czy tablic pamiątkowych,
– współpracy z Muzeum Dulag 121, Instytutem Pamięci Narodowej, itp .
– wydawanie okolicznościowych broszur, ulotek, plakatów, albumów.

  1. Polacy na Kresach

Projekt wspomagania Polaków zamieszkałych na Kresach Rzeczypospolitej przewiduje:
– organizowanie zbiórki darów,
– nawiązanie kontaktów z organizacjami pomocowymi,
– szerzenie wiedzy w społeczeństwie o historii Kresów, o współczesnych problemach Polaków na Kresach i o więziach z krajem.
– apelowanie do decydentów o szybkie reagowanie na potrzeby Polaków na Kresach.

  1. Działalność informacyjna

– wydawanie biuletynu (miesięcznik lub kwartalnik), w dużej mierze z tematyką historyczną, ale również z informacjami i komentarzami dotyczącymi wydarzeń bieżących,
– strona internetowa – obok powielenia biuletynu w formie elektronicznej umieszczenie takich zakładek jak historia, kalendarium historyczne, kościół, galeria ze zdjęciami i filmikami z ważnych wydarzeń w Pruszkowie i okolicach.

  1. Zachęcanie młodzieży do udziału i współpracy w takich programach, jak np.:

– „Powiatowy Konkurs Historyczny” dla szkół ponadgimnazjalnych,
– „Szukamy przodków i miejsc pamięci”.

  1. Czynny udział w eventach społecznych i politycznych.