30-01-1989 – w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach został zamordowany przez „nieznanych sprawców” kapelan „Solidarności” ks. Stanisław Suchowolec.

30-01-1989 – w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach został zamordowany przez „nieznanych sprawców” kapelan „Solidarności” ks. Stanisław Suchowolec.

iCalGoogle Calendar

//miedzy p 30-01-1989 – w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach został zamordowany przez „nieznanych sprawców” kapelan „Solidarności” ks. Stanisław Suchowolec.