Kategoria: General 27-01-1919 – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret powołujący Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy.

27-01-1919 – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret powołujący Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy, zajmujące się rejestracją bezrobotnych, przyznawaniem zasiłków.

iCalGoogle Calendar

//miedzy p 27-01-1919 – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret powołujący Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy.