26-01-1919 – pierwsze wybory do parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

26-01-1919 – pierwsze wybory do parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Głównym zadaniem Sejmu było przygotowanie niezbędnych Ustaw dla funkcjonowania państwa, w tym uchwalenie Ustawy Konstytucyjnej.

iCalGoogle Calendar

//miedzy p 26-01-1919 – pierwsze wybory do parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.