23-01-1919 – wojska czechosłowackie, łamiąc wcześniejsze zobowiązania, wkroczyły na część Śląska Cieszyńskiego, przyznanego Polsce w listopadzie 1918 r.

23-01-1919 – wojska czechosłowackie, łamiąc wcześniejsze zobowiązania, wkroczyły na część Śląska Cieszyńskiego, przyznanego Polsce w listopadzie 1918 r. Zapoczątkowało to krwawe Walki polsko-czechosłowackie o powiat cieszyński , bielski i frysztacki.

iCalGoogle Calendar

//miedzy p 23-01-1919 – wojska czechosłowackie, łamiąc wcześniejsze zobowiązania, wkroczyły na część Śląska Cieszyńskiego, przyznanego Polsce w listopadzie 1918 r.