22-01-1913 – w 50 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się we Lwowie wielotysięczne wiece Patriotyczne.

22-01-1913 – w 50 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się we Lwowie wielotysięczne wiece Patriotyczne, w których wzięli udział strzelcy oraz członkowie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”.

iCalGoogle Calendar

//miedzy p 22-01-1913 – w 50 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się we Lwowie wielotysięczne wiece Patriotyczne.