21-01-1919 – w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Naczelny Wódz Józef Piłsudski wydał rozkaz nadający wszystkim weteranom powstania prawa żołnierzy Wojska Polskiego.

21-01-1919 – w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Naczelny Wódz Józef Piłsudski wydał rozkaz nadający wszystkim weteranom powstania prawa żołnierzy Wojska Polskiego, w tym przywilej noszenia galowych mundurów w dni uroczyste. W rozkazie Piłsudski napisał: Dla nas żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 r są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swoją swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy.

iCalGoogle Calendar

//miedzy p 21-01-1919 – w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Naczelny Wódz Józef Piłsudski wydał rozkaz nadający wszystkim weteranom powstania prawa żołnierzy Wojska Polskiego.