18-01-1924 – Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie powołujące Do życia Generalną Dyrekcję Poczt i Telegrafów.

18-01-1924 – Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie powołujące Do życia Generalną Dyrekcję Poczt i Telegrafów.

iCalGoogle Calendar

//miedzy p 18-01-1924 – Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie powołujące Do życia Generalną Dyrekcję Poczt i Telegrafów.