16-01-1919 – Komitet Narodowy Polski w Paryżu uznał Józefa Piłsudskiego za tymczasowego Naczelnika Państwa.

16-01-1919 – Komitet Narodowy Polski w Paryżu uznał Józefa Piłsudskiego za tymczasowego Naczelnika Państwa i podporządkował się premierowi Ignacemu Paderewskiemu. Władze w Warszawie uznały Komitet za oficjalną reprezentację Polski na kongresie pokojowym w Paryżu.

iCalGoogle Calendar

//miedzy p 16-01-1919 – Komitet Narodowy Polski w Paryżu uznał Józefa Piłsudskiego za tymczasowego Naczelnika Państwa.