13-01-1932 – Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w tzw. procesie brzeskim (m.in. Wincentego Witosa, Kazimierza Bagińskiego, Adama Ciołka, Hermana Liebermanna).

13-01-1932 – Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w tzw. procesie brzeskim, w którym sądzono przywódców centrolewicowych ugrupowań opozycyjnych w stosunku do rządów Marszałka Piłsudskiego i dążących do obalenia siłą rządów sanacji (m.in. Wincentego Witosa, Kazimierza Bagińskiego, Adama Ciołka, Hermana Liebermanna).

iCalGoogle Calendar

//miedzy p 13-01-1932 – Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w tzw. procesie brzeskim (m.in. Wincentego Witosa, Kazimierza Bagińskiego, Adama Ciołka, Hermana Liebermanna).