09-01-1944 – w Warszawie pod przewodnictwem Kazimierza Pużaka, utworzono Radę Jedności Narodowej.

09-01-1944 - w Warszawie pod przewodnictwem Kazimierza Pużaka, utworzono Radę Jedności Narodowej, konspiracyjny parlament Polskiego Państwa Podziemnego, w skład którego weszli przedstawiciele głównych sił politycznych (m.in. Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Pracy i Stronnictwa Ludowego).

iCalGoogle Calendar

//miedzy p 09-01-1944 - w Warszawie pod przewodnictwem Kazimierza Pużaka, utworzono Radę Jedności Narodowej.