08-01-1918 – prezydent USA Woodrow Wilson przedstawił Kongresowi 14 punktowy program pokojowy postulujący powstanie niepodległego państwa polskiego.

08-01-1918 - prezydent USA Woodrow Wilson przedstawił Kongresowi 14 punktowy program pokojowy postulujący powstanie niepodległego państwa polskiego, posiadającego wolny i bezpieczny dostęp do morza.

iCalGoogle Calendar

//miedzy p 08-01-1918 - prezydent USA Woodrow Wilson przedstawił Kongresowi 14 punktowy program pokojowy postulujący powstanie niepodległego państwa polskiego.