Historia

Kresy pod zaborami

Działania Polaków na rzecz podtrzymania tożsamości narodowej.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Pamięć Kresów”. 21 stycznia 2017 r. o godzinie 15. w Muzeum Dulag 121 Pani Małgorzata Włodek z Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego wygłosi prelekcję zatytułowaną „Kresy pod zaborami – działania Polaków na rzecz podtrzymania tożsamości narodowej”.

 


 

Pamięć Kresów

„Wielkość i dramat polskich Kresów” – spotkanie ze Stanisławem Srokowskim

Gościem spotkania będzie Stanisław Srokowski – pisarz, poeta, krytyk literacki i publicysta, autor opowiadań kresowych pt.: Nienawiść (2006), które stały się kanwą filmu pt. Wołyń w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Spotkanie poprowadzi Robert Jurszo, a tematem będą burzliwe i dramatyczne dzieje Kresów, które Stanisław Srokowski opisuje w swoich zbiorach opowiadań: „Nienawiść” i “Strach” oraz powieściach: „Ukraiński kochanek” i „Zdrada”, czy „Ślepcy idą do nieba”.

 


 

Ten drogi Lwów

Spektakl przygotowany przez Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę” pt. „Ten drogi Lwów” w reżyserii Tadeusza Wiśniewskiego powstał w oparciu o piosenki stworzone do kultowego programu. W role Szczepka i Tońka wcielą się znani aktorzy teatralni i telewizyjni Stanisław Górka i Wojciech Machnicki, a akompaniował im będzie Zbigniew Rymarz. Obok zabawnych skeczy i monologów, opartych na lwowskim i emigracyjnym folklorze, w repertuarze znajdą się znane lwowskie szlagiery tj. „Tylko we Lwowie”, „Lwowska polka”, „W dzień deszczowy i ponury”, „Randka pod Wiedeńską”, „Serce Batiara”, „Walczyk Lwowski”, „Ten drogi Lwów”, „Sen”, „Gdzie najlepiej” czy „Wiele jest miast”

 


 

Pamięć Kresów

I RZECZPOSPOLITA – RELACJE POLSKO- LITEWSKO- UKRAIŃSKIE

Trzecie spotkanie z cyklu ,,Pamięć Kresów” zostanie poświęcone relacjom trzech największych grup narodowościowych I Rzeczypospolitej, a więc ludności polskiej, litewskiej i ukraińskiej (ruskiej). Omówione zostaną stosunki polsko-litewsko-ukraińskie na płaszczyźnie zarówno politycznej, gospodarczej jak i kulturalnej. Prelegentka przedstawi wzajemne relacje na przestrzeni dziejów od wieku X, jednak szczególną uwagę poświęci czasom Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

 


 

KRESY – POCZĄTKI HISTORII

Swoją prelekcję Pan Janusz Czarniawski zilustruje  historycznymi mapami i współczesnymi zdjęciami wspaniałych kresowych zabytków i miast, które będą punktem wyjścia do ogólniejszych rozważań dotyczących struktury demograficznej, narodowościowej i religijnej Kresów.

 

 


 

„Kresy – historia bez końca”

 

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne wspólnie z Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie rozpoczęło cykl spotkań „Pamięć Kresów”. Inaugurację otworzył wykład prof. Andrzeja Nowaka zatytułowany „Kresy – historia bez końca”.

Andrzej Nowak jest profesorem nauk humanistycznych, historyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny pisma „Arcana”.

Cytat 1. „Radosław Sikorski jest szefem rozpoczętej faktycznie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. Wykorzystywanie w tej kampanii prawdziwego nieszczęścia, którego doświadczył kraj sąsiadujący z Unią Europejską, napawa ogromnym niesmakiem. Tak jak w przypadku wielu innych wystąpień Sikorskiego czuję powód do głębokiego zażenowania, tym bardziej że komentowane słowa wypowiada urzędujący minister spraw zagranicznych w czasie oficjalnej wizyty w jednym z ważnych krajów europejskich, na spotkaniu z dziennikarzami. To tworzy określony wizerunek Polski.

Źródło: Uderza ze strachu przed odpowiedzialnością, naszdziennik.pl, 30 lipca 2011, zobacz też: Radosław Sikorski.

Cytat 2. „Za pięćdziesiąt lat nikt o tym nie będzie pamiętał”. Tymi słowami minister Władysław Bartoszewski skwitował znaczenie katastrofy smoleńskiej. Powiedział tak zaledwie kilka dni po niej (…) „Pamięć jest tajemnicą władzy” – głosi mądrość Talmudu. I można z takiej perspektywy patrzeć na kwestię pamięci o Smoleńsku. Tak zapewne patrzy minister Bartoszewski i partia, której służy.

Źródło: Pamięć Smoleńska, naszdziennik.pl, 9 kwietnia 2011; zobacz też: Władysław Bartoszewski.