Galeria

 

 

Kresy pod zaborami

Działania Polaków na rzecz podtrzymania tożsamości narodowej

 

 

 

 


 

35 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego.

Kolędy dla Internowanych,

koncert w kościele św Kazimierza w Pruszkowie.

 

 

 


 

Wielkość i dramat polskich Kresów.

Spotkanie ze Stanisławem Srokowskim w Muzeum Dulag 121. 27 listopada 2016.

 

 

 


 

Gala Finałowa Powiatowego Konkursu Historycznego z cyklu

,,Odkrywamy naszą historię”

II. edycja pod hasłem: „Polskie Państwo Podziemne – Polacy z bohaterstwa znani”

ORGANIZATOR:
Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne

PATRONAT:
Maksym Gołoś – Starosta Pruszkowski
Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie
Instytut Pamięci Narodowej
Pruszków 15 kwietnia 2016

Przedstawiamy pełną relację filmową z Gali Konkursu oraz trzy nagrodzone prace z kategorii multimedialnej.

Informacja od administratora strony:

W związku z naruszeniem treści chronionych prawami autorskimi w tym filmie, można go obejrzeć, ale zasady ustanowione przez stronę, która zgłosiła do niego roszczenie, powodują, że wyciszono w nim dźwięk.

zrzut z ekranu

 

 

 

 

 

 


KRESY – POCZĄTKI HISTORII.

Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Pamięć Kresów – początki historii”. Prowadzi je Janusz Czarniawski z Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego.
Swoją opowieść Pan Janusz oparł na ważnych dla historii Kresów momentach, które stały się początkami kolejnych etapów historii tych ziem. Mowa oczywiście o przełomowych wydarzeniach natury politycznej, a więc o przyłączeniu Rusi Czerwonej za panowania ostatniego z Piastów Kazimierza Wielkiego, o Unii w Krewie w 1385 r. oraz o roku 1569, kiedy to decyzją Zygmunta Augusta przyłączono do Korony tereny Kijowszczyzny i Wołynia, a podczas obrad sejmu w Lublinie zawarto pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim unię tworzącą Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Opowieść oczywiście wybiegała poza te ramy czasowe, obejmując również okresy późniejsze, m. in. czasy zaborów jako ważnego momentu początków tworzenia się pamięci narodowej o utraconych terenach, które wówczas zaczęto nazywać Kresami.
Prelekcja Pan Janusz Czarniawski została zilustrowana historycznymi mapami oraz współczesnymi zdjęciami autorstwa Pana Janusza, wspaniałych kresowych zabytków i miast, które były punktem wyjścia do ogólniejszych rozważań dotyczących struktury demograficznej, narodowościowej i religijnej Kresów.
Janusz Czarniawski urodził się w 1934 roku w Wilnie. Rodzinne miasto opuścił jako repatriant w 1946 roku. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, w latach 1980-81 działał w strukturach „Solidarności”, obecnie członek Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego.

 


 

34 Rocznica

Wprowadzenia Stanu Wojennego

Inscenizacja w dniu 13.12.2015 w Pruszkowie

przy Kościele pod wezwaniem Św Kazimierza.

 

 

 


 

Święto Niepodległości w Pruszkowie.

 

Zaproszenie

 

 

 

 

 

 


„POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE – POLACY Z BOHATERSTWA ZNANI”

PRUSZKÓW,  30  WRZEŚNIA  2015

 

Film z Gali konkursu historycznego. autor ER-PSP 2015

 

Zaproszenie

 

 


1 lipca w polskim prawie nastąpią zmiany,

które uniemożliwią pociągnięcie do odpowiedzialności karnej bohaterów afery taśmowej. W efekcie pseudoreformy przygotowanej przez Platformę w postępowaniu karnym nie będzie można wykorzystywać dowodów uzyskanych niezgodnie z prawem, czyli np. taśm nagranych nielegalnie przez kelnerów.

https://vod.gazetapolska.pl/10396-pozostana-bezkarni-te-zmiany-w-kodeksie-zakoncza-afere-tasmowa

NIEZALEŻNA TELEWIZJA DRUGIEGO OBIEGU Platforma Wideo Gazety Polskiej
 (proszę najechać myszką na link do filmu, następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy jeden raz, nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę z filmem. „admin”.)

 


Prezydent elekt na Jasnej Górze.

Cytat z komentarzy do filmu: PrawicowyInternet Nie mam pytań. Wreszcie POLSKI prezydent. Niech mówią, że jest „kościelny” – nie dajmy się zakrzyczeć garstce władającej mediami, wkładającej polską flagę w kupę… Większość Polaków to katolicy i dla większości Polaków Jasna Góra jest miejscem świętym, do którego setki tysięcy pielgrzymów już za kilka miesięcy ruszy pieszo aby oddać hołd Matce Boskiej. Brawo Panie Prezydencie!

Tygodnik Katolicki NIEDZIELA

 

 


Co to jest gender – yzm.

16 stycznia w sali konferencyjnej przy ul. Hubala odbyło się spotkanie z panem dr Pawłem Kwasem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w zastępstwie chorej pani prof. dr hab. Marii Ryś, również z UKSW ), zorganizowane przez Komitet „Prawa i Sprawiedliwości” w Pruszkowie.

 

 Tytuł wykładu „Reformy węgierskie, a Polska”.
Spotkanie przygotowane przez Polskę Niepodległą oddział Pruszków, Narodowy Pruszków przy współpracy ONR Pruszków z prof. Jerzym Robertem Nowakiem w dniu 7 maja 2015.

 

 

 


Spotkanie z profesorem Janem Żarynem z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie – Żbików.