Repatriacja czy depatriacja? Lata 1944 – 1946

13 listopada 2019 E Rad 0

Już od drugiej klasy szkoły powszechnej uczono nas różnych języków – w zależności od aktualnie panującego okupanta. Litewski i polski (Litwini, Niemcy), litewski, rosyjski, polski (Litwini, Rosjanie). W gimnazjum dodano język francuski.

ks. Biskup Romuald Jałbrzykowski Arcybiskup-Metropolita Wileński

Pod okupacją niemiecką

30 października 2019 E Rad 0

Dla naszej rodziny rozpoczął się w miarę spokojny okres, w porównaniu z czasem okupacji sowieckiej. Mieszkaliśmy już na stałe u babci, ojciec rozpoczął pracę na kolei, bracia rozpoczęli naukę w szkołach i na tajnych kompletach – w nowych warunkach politycznych dla polskich szkół oczywiście miejsca już nie było.

Piłowanie polskiego szlabanu - przekazanie Kresów Litwie 27 października 1939 r.

Pożegnanie z Wilnem …

11 października 2019 E Rad 0

Obawy mamy dotyczące deportacji na Sybir okazały się słuszne, bowiem już w dniu 14 czerwca 1941 roku przygotowane wcześniej transporty z Polakami wyruszyły na Wschód, w głąb Związku Radzieckiego.

Pamięci Kornela Morawieckiego

6 października 2019 E Rad 0

Przymusowy wyjazd Morawieckiego na Zachód był korzystny zarówno dla nich, jak i dla władz. Ostatecznie Kornel Morawiecki wrócił do kraju pod koniec 1988 r. i znów stanął na czele Solidarności Walczącej. Tym razem granicę przekroczył nielegalnie.

Królewski herb Wilna

Wspomnienie “Pamięć Kresów”

30 września 2019 E Rad 0

Tym wstępem rozpoczynamy publikację opowiadania Pana Janusza Czarniawskiego zatytułowane „Pożegnanie z Wilnem”. Opowiadanie to, pochodzi z książki „Z polityką na co dzień” i zostało napisane na konkurs organizowany przez tyg. „Uważam Rze”. Raz w tygodniu przedstawiać będę fragmenty książki Pana Janusza.

Siedemnasty dzień Powstania.

19 sierpnia 2019 E Rad 0

Na Mokotowie ppłk Stanisław Kamiński „Daniel” na rozkaz płk. Antoniego Chruściela „Montera” obsadza rejon Sielc i Sadyby. Przygotowuje się też do współdziałania z oddziałami powstańczymi, przebijającymi się do Warszawy z Lasów Chojnowskich.