Po wschodniej stronie granicy

21 maja 2020 E Rad 0

Polacy nie kojarzyli mi się wcale ze szlachtą. Pojęcie „szlachta” kształtowało się wśród białoruskich uczniów pod wpływem zawartej w obowiązkowym programie nauczania komedii Pińska szlachta Wincentego Dunin-Marcinkiewicza (którego autorstwo jest zresztą obecnie podważane) o nadętych drobnych szlachcicach, którzy nie różnili się zbytnio od chłopów pod względem statusu materialnego, stylu życia i leksyki, a za czasów radzieckich zniknęli nie wiadomo gdzie…

Podroż w nieznane

14 stycznia 2020 E Rad 0

Jako 10-cio letni uczestnik tamtych wydarzeń, mogę tylko opowiedzieć jak moi rodzice i dziadkowie podchodzili do sprawy i podjęli określone decyzje. I tak, dziadek ze strony Ojca, od pokoleń mieszkający na Litwie Kowieńskiej, prowadził tam duże gospodarstwo rolne, był obywatelem Litwy, w ogóle nie rozpatrywał możliwości wyjazdu.

Piłowanie polskiego szlabanu - przekazanie Kresów Litwie 27 października 1939 r.

Pożegnanie z Wilnem …

11 października 2019 E Rad 0

Obawy mamy dotyczące deportacji na Sybir okazały się słuszne, bowiem już w dniu 14 czerwca 1941 roku przygotowane wcześniej transporty z Polakami wyruszyły na Wschód, w głąb Związku Radzieckiego.

Królewski herb Wilna

Wspomnienie „Pamięć Kresów”

30 września 2019 E Rad 0

Tym wstępem rozpoczynamy publikację opowiadania Pana Janusza Czarniawskiego zatytułowane „Pożegnanie z Wilnem”. Opowiadanie to, pochodzi z książki „Z polityką na co dzień” i zostało napisane na konkurs organizowany przez tyg. „Uważam Rze”. Raz w tygodniu przedstawiać będę fragmenty książki Pana Janusza.

Kresowe miasta wielu religii

11 lutego 2017 E Rad 0

Wydana w 2016 r. przez Muzeum Historii Polski książka „Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej” (pod redakcją: Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa, Filipa Walczyny) obejmuje 38, artykułów dotyczących świątyń w wybranych kresowych miastach i miasteczkach dawnej Rzeczypospolitej.

Kresy pod zaborami

17 stycznia 2017 E Rad 0

Sytuacja Polaków pod zaborem rosyjskim i austriackim na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej w XIX wieku, a więc w czasach trzech polskich zrywów narodowych i trwających po ich upadku represji ze strony zaborców, to temat kolejnego spotkania z cyklu „Pamięć Kresów”.

Pamięć Kresów

20 listopada 2016 E Rad 0

Mariusz Jerzy Olbromski – poeta, prozaik, eseista, muzealnik i działacz kultury. Ukończył filologię klasyczną i polską studiując w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie Wrocławskim.

Poznajemy Polskie Kresy

4 marca 2016 E Rad 0

W czasach, gdy przez Nasz Kraj przetacza się fala kłamstw, oszczerstw i specyficznie pojmowanego „patriotyzmu”, warto zwrócić uwagę na czas i ludzi z Kresów, których patriotyzm czysty i niczym nie skażony przetrwał do okresu II. RP i II. wojny światowej.

Pamięć Kresów

16 lutego 2016 E Rad 0

Spotkanie z cyklu ,,Pamięć Kresów” zostanie poświęcone relacjom trzech największych grup narodowościowych I Rzeczypospolitej, a więc ludności polskiej, litewskiej i ukraińskiej (ruskiej).