KL Warschau (skrót od niem. Konzentrationslager Warschau).

 

Obóz zagłady w Warszawie

 

 

zdjęcie 042

KL Warschau (skrót od niem. Konzentrationslager Warschau) – niemiecki obóz koncentracyjny, działający na terenie Warszawy w czasie II wojny światowej, uznawany za jeden z elementów „zniszczenia polskiego miasta Warszawy” w ramach planu Pabsta.

biggesiowka

Założony został na początku 1942 roku. Istniał do końca sierpnia 1944 roku.

Składał się z pięciu podobozów. Podobozy miały znajdować się na terenie obozu jenieckiego w lasku na Kole (rejon ul. Księcia Janusza, 55 baraków), w rejonie Dworca Zachodniego (rejon ul. Bema, 30 baraków w dwóch obozach) oraz na terenie dawnego getta (rejon ul. Gęsiej i ul. Bonifraterskiej,  32 baraki w dwóch obozach).

www.info-pc.home.plwhatforbazakl_warschau.htm

info-pc.home.plwhatforbazakl_warschau.htm

Śledztwo w tej sprawie prowadziła sędzina Pani Maria Trzcińska w latach 70, 80, 90.

Według dokumentacji śledztwa na podstawie IV procesu Norymberskiego, z zeznań komendantów obozu w Warszawie, na terenie Dworca Zachodniego istniały banie gazotwórcze. Łącznie w ciągu ponad 2 lat zamordowania w podobozach około 200 000 ludzi. Podobozy byłe ściśle strzeżone przez niemieckich żołnierzy. Istnieje wiele zeznań świadków, którzy potwierdzają istnienie tego obozu. Do tej pory w lasku na Kole można napotkać pozostałości po podobozie. W tamtejszym lasku istniało palenisko, w którym palono zwłoki wcześniej rozstrzelanych ludzi. Ofiarami byli Polacy, żydzi, jeńcy wojenni. Cała dokumentacja zebrana przez sędzinę Panią Marię Trzcińską została przesłana do Niemiec. Do dnia dzisiejszego państwo niemieckie nie przedstawiło swojego stanowiska, nie zwróciło dokumentów. IPN nie biorąc pod uwagę dokumentacji zebranej przez Panią Marię, wydało jednogłośny werdykt, że obóz istniał tylko na Gęsiówce i zginęło w nim 20 000 ludzi, większości pochodzenia żydowskiego.

Bania gazotwórcza foto. Jerzy Sawicki

Zastanawiającym jest fakt, że po wojnie w spisie ludności Warszawy brakuje około 200 000 ludzi. Statystyki uwzględniają ludzi, którzy zginęli podczas okupacji, Powstania Warszawskiego, zostali wywiezieni do obozów pracy. W 1999 roku Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę Pomnika Pamięci Pomordowanych w KL Warschau. W 2001 roku sejm uchwalił ustawę o budowie Pomnika.

Pomnik znajduję się na Warszawskiej Woli na Skwerze Alojzego Pawełka.  Ciężko go zauważyć,  znajduje się w mało dostępnym miejscu, z dala od arterii miejskiej i skupisk ludzi.

Po II wojnie światowej miejsca podobozów zostały zajęte przez NKWD. W szeregach NKWD walczyło wiele osób pochodzenia żydowskiego. Antysemitą nie jestem. Szanuję każdego człowieka. Niestety prawda jest okrutna. W obecnych czasach na świecie liczy się tylko holocaust żydów. Przykładem pierwszym z brzegu może być zaproszenie na uroczystości w Oświęcimiu Szanownej Pani Zofii Pileckiej, córki Rotmistrza Witolda Pileckiego. Doskonale znają Państwo tragiczną sytuację o Żołnierzach Niezłomnych.

Ile lat czekaliśmy na poznanie prawdy o Zbrodni Katyńskiej. Dziś również mimo dokumentacji, dowodów, świadków obozu zagłady w Warszawie, nastąpiła tajemnicza cisza. Osoby, które starają się mówić głośno o tym temacie, są uciszane, często otrzymują pogróżki. Są to jednak ludzie niezłomni w swej pracy i nie spoczną póki prawda nie będzie przedstawiona publicznie.

Wieczna pamięć i chwała Poległym.

P.B.

 

Sciana-_smierci

Ashampoo_Snap_2015.08.26_07h07m15s

9ad1d76014a1e963med