Przywróćmy historyczną nazwę „Park Sokoła”

W dniu 16 maja Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne złożyło do władz miasta i powiatu pismo w sprawie przywrócenia nazwy „Park Sokoła”.

Oto fragment pisma:

„Odnawia się sokolstwo wśród najmłodszych mieszkańców miasta. Powstają harcerskie drużyny Sokole. Dajmy im szansę na odzyskanie historycznie ważnej nazwy dla całego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, którego rozwój sięga 1906 r. Zróbmy to również dla pamięci o osobach związanych z Pruszkowem takich jak literat i dziennikarza Jan Szczepkowski, Stanisław Węgliński, Stanisław Kwiatkowski, p. Konstańczyk, właściciel dóbr pęcickich Antoniego Marylskiego oraz hrabiego Antoniego Potulickiego, którzy na fali odwilży, Rewolucji w 1905 r., zwrócili się do władz carski o wydanie zgody na założenie pruszkowskiego gniazda „Sokolego”, które zdelegalizowano niestety już następnego roku. Działalność Towarzystwa reaktywowano ponownie w 1924 r.

Tych kilka spośród wielu zapisanych na kartkach książek wspomnień powinno wzruszyć serca i skłonić Państwa do przywrócenia Parkowi jego niezaprzeczalnie zasłużonego tytułu Parku „SOKOŁA”.

O co z wielką nadzieją się zwracamy.”

Redakcja.