Pamięci 16-tu Przywódców Polski Podziemnej

 

 

Każda kolejna rocznica podstępnego aresztowania w Pruszkowie Przywódców Polski Podziemnej skłania do refleksji i zadumy nad obecną rzeczywistością. Rocznica ta przypomina bowiem ludzi, którzy dając świadectwo, że są Polakami, o Polskę Wolną i Suwerenną walczyli i mając na myśli jedynie dobro Ojczyzny, podjęli ogromne ryzyko spotkania z sowieckim okupantem. Skończyło się to, jak wiemy, aresztowaniem i procesem w Moskwie, a dla niektórych śmiercią i więzieniem.

Przypominając Przywódców Polski Podziemnej w rocznicę ICH aresztowania, zastanówmy się, w jaki sposób w chwili obecnej możemy i powinniśmy demonstrować swój patriotyzm, przywiązanie i oddanie Ojczyźnie?

Przypomnijmy zatem ICH wszystkich:

JAN STANISŁAW JANKOWSKI – (1882-1953), delegat Rządu na Kraj, zmarł w więzieniu w Moskwie

LEOPOLD OKULICKI – (1898-1946), generał, ostatni komendant AK, zmarł w więzieniu w Moskwie

KAZIMIERZ PUŻAK – (1883-1950), przewodniczący Rady Jedności Narodu, zmarł w więzieniu w Rawiczu

KAZIMIERZ BAGIŃSKI – (1890-1966), Stronnictwo Ludowe, w procesie moskiewskim skazany na rok więzienia

ADAM BIEŃ – (1899-1998), Stronnictwo Ludowe, skazany na 5 lat więzienia

STANISŁAW MIERZWA – (1905-1985), Stronnictwo Ludowe, skazany na 4 miesiące więzienia

STANISŁAW JASIUKOWICZ  – (1882-1950), Stronnictwo Narodowe, zmarł w więzieniu w Moskwie

KAZIMIERZ KOBYLIŃSKI -– (1892-1978), Stronnictwo Narodowe, uniewinniony

ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI – (1880-1958), Stronnictwo Narodowe, skazany na 8 miesięcy więzienia

ZBIGNIEW STYPUŁKOWSKI – (1904-1979), Stronnictwo Narodowe, skazany na 4 miesiące więzienia

JÓZEF CHACIŃSKI – (1889-1954), Stronnictwo Pracy, skazany na 4 miesiące więzienia

FRANCISZEK URBAŃSKI – (1891-1949), Stronnictwo Pracy, skazany na 4 miesiące więzienia

ANTONI PAJDAK  – (1894-1988), PPS, skazany na 5 lat więzienia

EUGENIUSZ CZARNOWSKI -– (1904-1947), Zjednoczenie Demokratyczne, skazany na 6 miesięcy więzienia

STANISŁAW MICHAŁOWSKI  – (1903-1984),  Zjednoczenie Demokratyczne, uniewinniony

JÓZEF STEMPLER-DĘBSKI – (1888-1966), tłumacz, uniewinniony

Oddajmy cześć ICH pamięci zapalając w dniu 27 marca znicze przed pomnikiem w Pruszkowie! Zastanówmy się też głęboko nad słowami generała Okulickiego z Jego ostatniego rozkazu z dnia 19 stycznia 1945 roku: „Polska według sowieckiej recepty nie jest tą Polską, o którą walczymy szósty rok z Niemcami, o którą popłynęło morze krwi polskiej, ogrom męki i zniszczenia Kraju (…) nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie Państwie Polskim”!

Janczar PSP,  2016 w Pruszkowie

fot. archiwum PSP

foto. archiwum PSP.