Jak zniszczyć Państwo?

Jak zniszczyć państwo?

Jest to proces długofalowy podzielony na etapy:
Etap 1: To degeneracja młodego pokolenia, która trwa 15-20 lat.
Etap 2: Radykalizacja społeczeństwa.
Etap 3: Destabilizacja państwa:
– wojna domowa,
– interwencja.
Etap 4: Normalizacja, ale już na nowych warunkach nowego właściciela kraju:
– likwidacja wszystkich organizacji pozarządowych,
– likwidacja wszystkich organizacji mniejszościowych.
Proces degeneracji młodego pokolenia mamy już za sobą. Polska jest aktualnie na zaawansowanym etapie „Radykalizacji”. Teoretycznie odejście od tego procesu jest jeszcze możliwe, ale w praktyce bardzo trudne do zrealizowania.
Bo dziś o wszystkim, co dla nas „dobre” i co „złe”, decyduje niewybieralna CZWARTA WŁADZA – MEDIA i SZTAB uaktywnionych „MUMII”, dalej nazywanych autorytetami moralnymi wielokrotnego użytku, epatującymi społeczeństwo za pośrednictwem tychże MEDIÓW utopijnymi ideologiami typu liberalizm o równości, tolerancji, poprawności politycznej, a jednocześnie wyśmiewających patriotyzm, historię, kulturę narodową i wiarę.

CZWARTA WŁADZA ma największy wpływ na każdą fazę niszczenia państwa!
Jaki PREZYDENT – takie PAŃSTWO!
Jaki PREMIER – takie METODY!
Jeszcze do niedawna obowiązywała zasada: „Prezydent odzwierciedla dominującego ducha Narodu, zaś Premier – kierunek drogi rozwoju”.
Po 10 kwietnia 2010 roku ta zasada straciła swoją ważność – odkąd do naszego życia, bezpardonowo i nagle, wdarła się – CZWARTA WŁADZA, wszechpotężne MEDIA.
Dlatego dziś – mimo iż my, Polacy jesteśmy inteligentnym narodem – mamy na scenie mało inteligentnych „ojców narodu” – za to gorliwych egzekutorów ducha Starego Czasu, hołdujących Trzem Władcom Materializmu (Pieniądz – Władza – Zniewolenie).
Większość Polaków nie ma dostępu do internetu, nie czyta gazet (wielu na to nie stać), dlatego pewną świadomość i światopogląd tych osób nadal kształtują prorządowe media, głównie telewizja.
Obecny prezydent obiecał wyborcom internet w każdym domu. Pusta obietnica (jak wszystkie pozostałe) – to bowiem nie należy do jego kompetencji. Skoro jednak podpisał się pod tym i premier, to można się spodziewać, że zanim internet trafi do wszystkich polskich domów, najpierw zostanie solidnie ocenzurowany. Rząd podejmował już takie próby.

DZIESIĘĆ REGUŁ MISTRZA SUN TSU
„Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki”.
Sun Tsu, Sun Wu, Sun Zi (544–496 p.n.e.), żyjący w czasach Konfucjusza, autor najstarszego na świecie podręcznika sztuki wojennej, uchodzi za jednego z pierwszych realistów w teorii stosunków międzynarodowych; jego książka traktowana jest dziś jak podręcznik prakseologii (teoria wszelkiego celowego działania ludzkiego) i reinterpretowana w odniesieniu do innych dziedzin, które wymagają stosowania strategii, jak np. zarządzanie (przedsiębiorstwami, służbami, państwem/ państwami).
Instrukcje i nauki Mistrza Sun sprzed 2500 lat:
„Jak osłabić i zniszczyć państwo, jak zniewolić i upokorzyć naród?”
1 Niszczcie wszystko, co w kraju wroga najlepsze i zabierajcie surowce i owoce pracy. Czyńcie ludzi biednymi i zostawiajcie ich w poczuciu zadłużenia. Odbierajcie im radość, indywidualność, wartość i celowość ich pracy.
2 Ośmieszajcie jego Boga (bogów), wiarę, szargajcie tradycję i obrzędy, umniejszajcie znaczenie świąt państwowych. Łamcie ducha i autorytet przewodników duchowych, nauczycieli i kapłanów, odbierzcie im wiarygodność. Podrywajcie ich dobre imię. I w odpowiednim momencie rzućcie ich na pastwę pogardy rodaków. Zamiast prawdziwym nauczycielom, dawajcie pierwszeństwo fałszywym prorokom (mitomanom, megalomanom, mącicielom) i łasym na dobra materialne zręcznym mówcom, którzy zgrabnie użyją wypaczonych nauk, by zwodzić, odwodzić od wiary i ograbiać naród.
3 Pomniejszajcie autorytet sprawujących władzę, wmieszajcie ich w ciemne interesy i sprowadźcie na nich hańbę i odrazę społeczeństwa.
4 Wszczynajcie kłótnie i siejcie niezgodę w narodzie.
5 Buntujcie młodych przeciw starym i starych przeciw młodym. Wmawiajcie im brak poszanowania wartości i doświadczeń starszego /młodszego pokolenia, uczcie powtarzać „za moich czasów”, „a co ty możesz wiedzieć”, „ty się na niczym nie znasz”.
6 Utrudniajcie działalność władz i urzędów. Wprowadźcie jak największą i niesprawiedliwą biurokrację, utrudniającą zrozumienie praw, podkreślającą obowiązki i kary, wprowadźcie opłaty, znaki, pieczęcie, poświadczenia i wszelkich ekspertów, by opóźniać inicjatywy, decyzje i działania ludzi; powtarzajcie, że to dla ich dobra, bezpieczeństwa i po to, by wszystko odbywało się uczciwie i rzetelnie.
7 Miejcie wszędzie swych szpiegów, agentów i zręcznych agitatorów. Podżegajcie do nienawiści (politycznej, klasowej, rasowej, etnicznej, wyznaniowej, seksualnej). Odbierajcie prawa i znaczenie rodzinie – podważajcie jej status w imię wolności i poprawności politycznej wobec wszystkich (innych) grup. Jednocześnie – obiecując prawa mniejszościom – nie nadawajcie ich. To podsyci konflikty, wzajemne oskarżenia i niechęć.
8 Nie odrzucajcie współpracy najgorszych kreatur. Wynoście ich na piedestały i okrzyknijcie zbawcami narodu.
9 Nie szczędźcie też:
– zwodniczych obietnic,
– ofert pieniędzy – rzadko spełnionych i w minimalnym zakresie – tyle, by zyskać wiarygodność,
– pochlebstw i fałszywych pochwał
– przekupnych podarków, lecz wbrew pozorom mało wartościowych. Nie żałujcie pieniędzy, bo pieniądz
w ten sposób wydany, zwróci się stukrotnie.
10 Osłabiajcie, gdzie tylko możliwe rozwój sił zbrojnych przeciwnika. Odbierzcie broń, umiejętność samoobrony i sztuk walki – wmawiając, że ich ochronicie. Jeśli dowódca jest zawzięty i skłonny do gniewu, obrażajcie go i doprowadźcie do wściekłości, aż zirytowany i zmieszany ruszy na was bez planu
i lekkomyślnie. [Nagła dymisja dowódcy GROM i jego najbliższych współpracowników – honor czy presja?]

Zasady BRUDNEJ WOJNY wg Sun Tsu w naszym DZISIAJ.
Podkopujcie moralność, etykę, dyscyplinę, siłę, godność, honor, hart ducha i ciała poprzez:
Rozpasanie kulinarne (złą dietę) i trunki oraz inne używki niszczące zdrowie (najgorsze z nich legalizujcie, mając z tego profit. [GMO, dopalacze, legalizacja posiadania małej ilości narkotyków]
Zmysłową, wyuzdaną i prostacką muzykę i jej oprawę – eksponujcie cielesność i seksualność do przyjętych przez dany naród granic, a potem przekraczajcie je. [Działanie podprogowe]
Czyńcie także mężów i kobiety przeciwnika nierządnymi i chciwymi, bez szacunku do siebie, swoich rodziców i dzieci (rodziny). Podeślijcie im kobiety nierządne i wszeteczne, skupione na swym wyglądzie, lubieżnych i egoistycznych rozkoszach ciała i zmysłów, żeby dokończyły dzieła zniszczenia. [ Kulisy „Seksafery”.]
Wypaczcie pojęcia: indywidualizm, dobrobyt, wolny wybór drogi życia, by pod pozorem wolnego wyboru i równości dokończyli dzieła zniszczenia, siejąc chaos, zamęt pogardę oraz uprzedzenia. [Czarny PR. Terror partyjny i psychomanipulacja – odpowiedzi piszą analitycy, członkowie formacji uczą się ich na pamięć, potem recytują je w mediach – często dosłownie!]
„Szkodzić – nie pomagać”. Niszczcie i wyśmiewajcie wiedzę o medycynie naturalnej, nazwijcie ją zabobonem i ciemnotą, odsuwajcie ludzi od darów Natury, dając w zamian jako niezbędne do życia szkodliwe suplementy. [Zamach na zioła, lobbing na rzecz koncernów farmaceutycznych, kulisy szczepionki przeciw świńskiej grypie.]
Wmawiajcie ludziom, że bez materii (pieniądze, ubrania, zbytkowne przedmioty, wygląd, najnowsza technika, moda,) absolutnie sobie nie poradzą i nie znajdą uznania w oczach innych, a tylko pogardę i pośmiewisko. Zmuście ich do „wyścigu szczurów” i „walk kogutów”. [Karty kredytowe – wszystko pod kontrolą. „Na koniec czasów upadnie pieniądz” – ale inaczej niż większość myśli: w ciągu 2–3 lat banki planują wycofać z obiegu gotówkę.]
Odsuwajcie ich od nauki i rozwoju, niechaj skupią się na gromadzeniu rzeczy materialnych z poczuciem ich niedosytu i ciągłego zagrożenia ich utraty. Wszystko to zaowocuje dla Was w przyszłości. [Zachodni system szkolnictwa. Likwidacja zasadniczych szkół zawodowych i zanik rzemiosła. Naruszanie praw autorskich. Preferencje unijne dla e-Bibliotek. „Zamach” na dźwigające się czytelnictwo przez wprowadzenie 5% VAT na książki od 1 stycznia 2011 pod naciskiem UE – „Głupcami łatwiej rządzić”.]

Fascynujące, czyż nie? Zasady napisane dwa i pół tysiąca lat temu!
I co mamy dziś w Europie i w Polsce? – Prawie idealnie spełnione 10 Przykazań Mistrza Sun Tsu.

Za: https://www.maya.net.pl