Pruszkowski Pomnik „Wyzwolicieli”

Tematem pomnika „Wyzwolicieli” przy ul. Helenowskiej Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zajęło się w sierpniu 2017 roku. Do przedstawicieli władz samorządowych Pruszkowa zostało skierowane pismo w którym czytamy:

„Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne w trybie art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2017 poz. 1389) wzywa władze miasta do niezwłocznego usunięcia na koszt Skarbu Państwa pomnika „Wyzwolicieli” znajdującego się w Pruszkowie u zbiegu ulic Przyszłości i Działkowej, z uwagi na umieszczone na nim symbole Armii Czerwonej, a także nazwy „Lenino Warszawa Berlin” sugerujące – wbrew prawdzie historycznej -zbrojne wyzwolenie Warszawy w przez Armię Czerwoną.

Dla ułatwienia identyfikacji miejsca posadowienia pomnika podajemy zaczerpnięte z mapy.geoportal.gov.pl dane ewidencyjne działek:

– Numer działki 142102_1.0018.142, gmina Pruszków, obręb ewidencyjny 18,

– Numer działki 142102_1.0018.143/1, gmina Pruszków, obręb ewidencyjny 18,

– Numer działki 142102_1.0018.63/3, gmina Pruszków, obręb ewidencyjny 18,

– Numer działki 142102_1.0018.243/53, gmina Pruszków, obręb ewidencyjny 18;

– Numer działki 142102_1.0020.53, gmina Pruszków, obręb ewidencyjny 20, przylegające do Numer działki 142104_2.0017.1/1, Gminy Michałowice, obręb ewidencyjny WDW Helenów.

Podobnie jak dr. Andrzej Zawistowski z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, uważamy, że mówienie o wyzwoleniu Warszawy w dniu 17 stycznia 1945 to konserwowanie komunistycznego języka w narracji historycznej.

Usunięcie z przestrzeni publicznej pomnika sugerującego wyzwolenie Warszawy przez Armię Czerwoną, której bezczynność haniebnie przyczyniła się do stłumienia przez nazistowskie Niemcy Powstania Warszawskiego, uważamy za w pełni zasadne.

Honor Miasta, na którego terenie znajduje się muzeum Dulag 121, miasta które widziało jak traktowana była ludność cywilna bohaterskiej Warszawy, której wielokrotnie mieszkańcy Pruszkowa udzielali pomocy, wymaga podjęcia jedynie słusznej w tym względzie decyzji.

Jak wiele podobnych pamiątek po minionym systemie, pomnik „Wyzwolicieli” znajdzie miejsce na terenie do tego przeznaczonym, wedle stosownych ustawowych procedur.

Otrzymują:

Pan Jan Starzyński           – Prezydent Miasta Pruszkowa

Pan Zdzisław Sipiera       – Wojewoda Mazowiecki

Pan Maksym Gołoś         – Starosta Pruszkowski

Pan Krzysztof Biskupski – Przewodniczący RM w Pruszkowie”.

—————————————

Według przepisów znowelizowanej w dniu 22 czerwca 2017 roku – Ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej koszty te miałby ponosić Skarb Państwa reprezentowany przez odpowiedniego wojewodę, „jeśli właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której znajduje się pomnik nie uczestniczył w procedurze wzniesienia tego pomnika”.

Nowelizacja przewiduje utworzenie mechanizmów prawnych, które pozwolą na usunięcie z przestrzeni publicznej budowli gloryfikujących ustrój totalitarny.

Ustawa definiuje zakaz propagowania komunizmu i wskazuje rozwiązania, dzięki którym zakazane zostało nadawanie przez jednostki samorządu terytorialnego nazw budowlom, obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej, w tym drogom, ulicom, mostom i placom, które upamiętniają lub propagują osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Ustawa eliminuje także z przestrzeni publicznej już istniejące symbole ustrojów totalitarnych.

————————————————-

W dniu 27 września 2017 roku Prezydent Miasta Pruszkowa udzielił Stowarzyszeniu odpowiedzi:

W lutym 2018 roku Prezydent Jan Starzyński zorganizował konsultacje społeczne dotyczące „Remontu pomnika”. Na spotkaniu obecne były nieliczne media. Mieszkańcy miasta nie byli zainteresowani tematem.

Został wykonany na zlecenie miasta projekt modernizacji pomnika przez Pracownię Architektoniczno-Konstrukcyjną pana Andrzeja Matrzaka. Prace miały obejmować roboty konserwacyjne istniejącego pomnika i remont dojść do pomnika. Projekt zakładał wymianę rzeźb głów żołnierzy ze zmianą kształtu hełmów, furażerek na kształt typowy dla nakryć głowy polskiej piechoty z 1939r., wymianę krzyża Virtuti Militari, likwidację napisów LENINO WARSZAWA BERLIN; WYZWOLICIELOM.

Otoczenie pomnika miało polegać na wymianie zniszczonych płyt kamiennych z piaskowca na płyty granitowe gr. 5cm groszkowane oraz demontaż nawierzchni asfaltowej i ułożenie na odpowiedniej podbudowie kostki kamiennej z odzysku. Na schodach zaplanowano wymianę zniszczonych płyt kamiennych z piaskowca na płyty granitowe groszkowane, w murze oporowym – wymiana zniszczonych płyt kamiennych z piaskowca na płyty granitowe szlifowane, – likwidacja jednej tablicy pamiątkowej, – wymiana drugiej tablicy pamiątkowej na płytę kamienną granitową szlifowaną z nowym tekstem i wykutym krzyżem Virtuti Militari.

Remont pomnika został rozpoczęty. Zdjęto wszystkie oznaczenia oraz płaskorzeźby, naprawiono kilka popękanych płyt, oczyszczono powierzchnie ścian, usunięto zabrudzenia.

Mamy dziś piątek 17 lipca 2020 rok.

Co czas przyniesie i jak zmieni się sytuacja w sprawie remontu pomnika.

 Autor. Edward Radziejewski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.