Sześćdziesiąty Trzeci dzień Powstania.

 

Po 63 dniach walki – cichnie wszystko…

 

 

2 października 1944

 

 

Godz. 20.00 czasu niemieckiego (21.00 czasu polskiego) ustają działania wojenne w Warszawie.

Po 63 dniach walki – cichnie wszystko…

Wraz z upadkiem powstania kończy działalność Harcerska Poczta Polowa.

Jej archiwum zostało zakopane w metalowych skrzynkach na podwórzu posesji Wilcza 41 (po wojnie wydobyte przez Służbę Bezpieczeństwa PRL i nie ujawnione).

Ze Śródmieścia wychodzi około 16.000 cywilów.

Rozpoczyna urzędowanie komisja łącznikowa mająca za zadanie uregulowanie dalszych spraw dotyczących opuszczenia przez wojska AK terenu Warszawy i zabezpieczanie terenu.

 

 

 

opracował: Maciej Janaszek-Seydlit