Adam Lewandowski rzecznikiem IPN

Adam Stefan Lewandowski został powołany na stanowisko p.o. rzecznika prasowego IPN

Od 1 lipca 2019 r. pełniącym obowiązki rzecznika prasowego Instytutu Pamięci Narodowej jest Adam Stefan Lewandowski.
Adam Stefan Lewandowski jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jest autorem publikacji historycznych, wśród nich m.in. Piłsudski na winiecie. Wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego w prasie podziemnej w latach 1979 – 1989, Uniwersytet Józefa Piłsudskiego. Historia i pamięć, czy „Solidarność” na szlaku Józefa Piłsudskiego. Od 2017 r. jest członkiem redakcji czasopisma naukowego „Niepodległość”.
Autor tekstów naukowych, popularnonaukowych i popularyzujących historię. Publikował m.in. w takich czasopismach jak: „wSieci Historii”, „Stolica”, „Tygodnik Solidarność”, „Kombatant. Biuletyn UdSKiOR”, czy „Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej”. Ekspert w filmie „Trzy losy, jedna Polska – bracia Pomarańscy” (2018). Autor prelekcji i referatów poświęconych działaniom niepodległościowym Polaków w XX w.
Założyciel i przewodniczący stowarzyszenia historycznego „Pokolenia Niepokornych” (2015-2018). Organizator m.in. Marszu Pamięci Józefa Piłsudskiego (2017). Członek Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nadzwyczajny członek Środowiska Batalionu „Chrobry I” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Były wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego oraz były działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW.
W latach 2016 – 2018 pracownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (m.in. Wydział Obsługi Medialnej w Gabinecie Szefa Urzędu). Wcześniej związany z branżą monitoringu mediów.

Oficjalny komunikat ze strony: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/73921,Adam-Stefan-Lewandowski-zostal-powolany-na-stanowisko-po-rzecznika-prasowego-IPN.html?fbclid=IwAR2_FoPkzeTkHptxQS4feNvC9S4rPqOTSygsCxtTJ3y0p4q00wTTUKTT_vE

fot. „Noc z Jedynką” z 1 lutego 2019 – autorka audycji: Joanna Ficińska.

Pan Adam Lewandowski jest członkiem Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego.