Miejsca Pamięci Powiatu Pruszkowskiego

Projekt związany jest z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem projektu jest dokonanie inwentaryzacji oznaczonych miejsc pamięci na terenie 3 gmin powiatu pruszkowskiego, a także weryfikacja stanu zachowania i warunków ochrony miejsc oraz obiektów (ewentualne postępowania remontowe, restauratorskie, konserwatorskie, przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom w tzw. Strefie ochrony miejsc pamięci). Zakres prac inwentaryzacyjnych obejmuje wytworzenie elektronicznej dokumentacji wykazu trwałych upamiętnień miejsc, postaci i wydarzeń historycznych związanych z walkami i męczeństwem Narodu Polskiego na terenie powiatu pruszkowskiego (tablice pamiątkowe, pomniki, izby pamięci), kart ewidencyjnych dla każdego obiektu, opcjonalnie dokumentacji fotograficznej (w zależności od stopnia możliwości zrealizowania harmonogramu projektu do listopada 2018 r.). Projekt przewiduje kontynuację w roku następnym i objęcie pozostałych 3 gmin powiatu pruszkowskiego.

W zasięgu terytorialnym powiatu pruszkowskiego znajduje się wiele miejsc upamiętniających postaci i wydarzenia historyczne związane z walkami i męczeństwem Narodu Polskiego. Część z tych miejsc znajduje się w programie corocznego Rajdu Szlakiem Naszej Historii, wokół innych organizowane są uroczystości upamiętniające, będące nieodłącznym elementem głębokiej, regionalnej tożsamości zbiorowej. Władze powiatowe nie dysponują katalogiem miejsc pamięci, który obejmuje wszystkie gminy powiatu. Przeprowadzenie inwentaryzacji oznaczonych miejsc pamięci umożliwi stworzenie elektronicznej bazy ewidencji i wykazów oraz dokonanie weryfikacji stanu zachowania i warunków ochrony miejsc oraz obiektów. Opracowany materiał stanowić będzie doskonałą platformę do przygotowywania projektów edukacyjnych, popularyzowania i upowszechniania wiedzy, kształtowania tożsamości historycznej (współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi, kulturowymi, organizacjami harcerskimi, organizacjami społecznymi w celu opieki i promowania szlaków pamięci narodowej), prowadzenia badań naukowych, opracowań popularnonaukowych, publikacji, postępowań remontowych, restauratorskich, konserwatorskich itp.

Relacja filmowa z konferencji prasowej.