Pamięci gen. Antoniego Hedy „Szarego”

21 czerwca 2018 r. w osadzie leśnej Klepacze na terenie Nadleśnictwa Starachowice otwarto Izbę Pamięci im. gen. Antoniego Hedy „Szarego”. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą. Ukochał spotkania z młodzieżą, ponieważ to z nimi mógł porozmawiać o przyszłości. Takie rozmowy są bardzo ważne w trwaniu narodu i państwa polskiego – wspominał gen. Antoniego Hedę obecny na inauguracji Izby Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Dobrze się stało, że to miejsce, które jest świadkiem naszej trudnej historii XX w. przetrwało i dziś będzie tu Izba Pamięci im. gen. Antoniego Hedy „Szarego”. To są nasze święte relikwie, których nie możemy się wyzbywać. To jest nasze dobro narodu. Nie możemy nigdy rezygnować z tych świętych dla nas miejsc, ponieważ – jak częstokroć przypominał nam o tym gen. Antoni Heda „Szary” – po nas przyjdą następni i oni by nam tego nie wybaczyli – podkreślił Szef UdSKiOR.

Występ artystyczny Społeczności Gimnazjum nr 1 im. Antoniego Hedy „Szarego” w Starachowicach poprzedził uroczyste posadzenie Dębu Pamięci Generała oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy z udziałem Ministra Jana Józefa Kasprzyka.

Uroczystego otwarcia Izby Pamięci im. Generała Antoniego Hedy-Szarego dokonali Szef UdSKiOR, córka Generała Teresa Heda-Snopkiewicz oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak.

Podczas spotkania przy tradycyjnym ognisku partyzanckim śpiewano wspólnie pieśni patriotyczne. Część artystyczną uroczystości zakończył koncert Zespołu Sygnalistów Myśliwskich z Radomia.

W Izbie można zobaczyć przedmioty oraz pozostałości umundurowania z okresu walk gen. Antoniego Hedy podczas okupacji niemieckiej i powojennej konspiracji. Kontynuując tradycję Generała, w tym miejscu będą także odbywać się żywe lekcje historii dla młodzieży, podczas których będzie okazja na międzypokoleniowe rozmowy z żołnierzami Armii Krajowej.

Wybuch II wojny światowej spowodował, że lasy starachowickie stały się miejscem stacjonowania polskiego podziemia oraz licznych potyczek z niemieckimi okupantami. Jednym z ugrupowań AK, które brało w nich udział był oddział Antoniego Hedy „Szarego”. Wsławił się m.in. rozbiciem 6 sierpnia 1943 r. więzienia w Starachowicach i uwolnieniem przetrzymywanych tam więźniów.

Antoni Heda „Szary” (1916-2008)  – uczestnik wojny obronnej 1939 r., żołnierz AK, członek powojennego podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny okresu stalinowskiego, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Do najsłynniejszych jego akcji należy rozbicie w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. więzienia w Kielcach. Uwolniono wówczas ok. 350 osób. Po wojnie „Szary” ukrywał się z żoną i dwiema córkami pod różnymi nazwiskami. W 1948 r. został aresztowany i skazany na karę śmierci, zamienioną później na dożywocie. Wyszedł na wolność w 1956 r. Nie zrezygnował jednak z walki o wolną Polskę. Współdziałał z powstającymi strukturami opozycji antykomunistycznej. Integrował także środowiska kombatanckie. Internowany przez władze komunistyczne 13 grudnia 1981 r. Po 1989 r. aktywny społecznik. W 2006 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński awansował Antoniego Hedę „Szarego” na stopień generała brygady.

Materiał fotograficzny i tekst pochodzą ze strony – Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 22-06-18 11:34
https://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualności/1287-pamięci-gen-antoniego-hedy-„szarego”.html