Gala konkursy historycznego

„Walka o niepodległość Polski

w czasie pierwszej wojny światowej

z uwzględnieniem

bohaterów naszej małej ojczyzny”

fot. Hanna Radziejewska PSP@2018

Warszawski Chór „POLONIA” im. Ignacego Jana Paderewskiego powstał w 1993 r. i w 2018 obchodzi 25-lecie swojej działalności. Chór działa przy Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. W bogatym repertuarze chóru przeważają polskie pieśni patriotyczno-historyczne i kolędy, a także utwory sakralne kompozytorów polskich i obcych. Chór wiele koncertuje, dając od 30 do 50 koncertów rocznie w kraju i za granicą. W czasie wyjazdów zagranicznych występował na Litwie, Ukrainie Białorusi, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Francji, Hiszpanii, Portugalii, na Węgrzech oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pn. Brał udział w wielu przeglądach chóralnych i konkursach.

Jest m.in. wielokrotnym laureatem Spotkań z Pieśnią Chóralną nad Bzurą w Sochaczewie, Konkursu Chórów „Gdzie są kwiaty z tamtych lat” w Warszawie, zdobywcą I miejsca w kategorii chórów mieszanych w Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Cantat viWAT w Warszawie w 2016 r. oraz laureatem GRAND PRIX w ubiegłorocznej edycji Międzynarodowych Muzycznych Zmagań Seniorów w Szczecinie.

Chór został odznaczony medalem Pro Masovia za zasługi dla kultury Mazowsza przyznanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Złotym Laurem  Polonia Mater Nostra Est przyznanym przez Kapitułę Orderu Polonia Mater Nostra Est.

Od 2007 r. Chór zrzeszony jest w Federacji Caecilianum.

Od 2014 r chórem kieruje doświadczony dyrygent, chórmistrz i pedagog Zbigniew Szablewski, absolwent klasy dyrygentury symfoniczno-operowej PWSM w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny F. Chopina). Dyrygował orkiestrą  i zespołami chóralnymi Filharmonii w Białymstoku (1978-1986), był również dyrygentem Warszawskiej Opery Kameralnej (1986-1991). Przez wiele lat pracował w PWSM w Warszawie jako nauczyciel dyrygentury chóralnej.

Juror wielu konkursów muzycznych.

Autor wielu opracowań muzyki chóralnej oraz publikacji nutowych

W 1983 r. wyróżniony przez Ministra Kultury odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”.

W 2014 r. uhonorowany przez Zarząd Główny Federacji Caecilianum medalem GLORIAM DEI CANTARE za zasługi dla Federacji

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej i koncertu.

Organizatorami byli:

Światowy Związek „Żołnierzy Armii Krajowej VI Rejon „Helenów” VII Obwód „Obroża” Koło nr 6 w Pruszkowie. Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalne w Pruszkowie. Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne.

Patronat:

 

Patronat medialny: