Katyń … ocalić od zapomnienia

Dęby pamięci

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego w dniu 13 kwietnia 2018 r. odbyły się uroczystości 5 rocznicy posadzenia „Dębów Pamięci” dla uhonorowania nadkomisarza PP Antoniego Bąka aspiranta PP Stefana Kaliskiego zamordowanych w 1940 r. przez NKWD w Kalininie oraz majora rezerwy WP Władysława Gomulińskiego zamordowanego 23.04.1940 r. w Katyniu.

Podczas uroczystości młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny : „W służbie Polsce i Narodowi Polskiemu”.

Odczytany Apel Pamięci. Złożono wieńce i wiązanek przy Dębach Pamięci.

Wojskową Asystę Honorową wystawiło  Dowództwo Garnizonu Warszawa a Policyjną Asystę Honorową Komenda Stołeczna Policji.

Honorowy patronat nad uroczystością objęli:

Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytut Pamięci Narodowej, Starosta Pruszkowski.