Pruszków, ul. Pęcicka 5 obecnie Armii Krajowej

LAUS  AUDACIBUS, 

CONTUMACIBUS 

–  FIAT  VERITAS  ET  IUSTITIA

Chwała odważnym,

wytrwałym

– niech się stanie prawda i sprawiedliwość.

73 rocznica aresztowania Szesnastu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego

27 i 28 marca 1945 roku piętnastu z szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego zostało aresztowanych w Pruszkowie przez NKWD. Dla upamiętnienia tych wydarzeń zapraszamy mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się w niedzielę 25 marca 2018 r. w kościele pw. Św. Kazimierza w Pruszkowie o godzinie 13:15.

Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Szesnastu Aresztowanych Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i wszystkich żołnierzy walczących o Niepodległą Polskę odbędzie się także wręczenie Medalu „Pro Patria” panu Wojciechowi Fabianowi w uznaniu jego szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

Źródło: Starostwo Pruszków.