Z polityką na co dzień

 

CZAS NA WYBORY!

 

 

Samorządowa jesień zbliża się szybkimi krokami. Dziewięć miesięcy to naprawdę mało czasu, aby efektywnie przygotować się do wyborów, które mogłyby zmienić naszą, pruszkowską rzeczywistość. Ale powstaje pytanie, czy naprawdę chcemy ją zmienić?  Bo tylko od aktywności społeczeństwa i  jego politycznego zaangażowania zależą zmiany i ich kierunek.

A co się dzieje w naszym kochanym mieście, od wielu lat rządzonym przez ekipę dobranych „towarzyszy broni”, którym żadne zmiany nie są potrzebne? Prezydent miasta i jego współpracownicy, Rada Miasta, to te same osoby, znane nam od kilkudziesięciu lat. Trudno spodziewać się po nich ożywczych prądów i nowoczesnych rozwiązań w kształtowaniu polityki rozwoju Miasta i jego mieszkańców. Na posiedzeniu Rady Miasta z góry można przewidzieć kto będzie za, a kto przeciw. Widać jak zwarta jest ekipa rządząca wobec mniejszości opozycyjnej, jak trudno tej ostatniej przeforsować najdrobniejsze nawet własne projekty. Czy chcemy takich samych władz i takiej samej polityki na następne lata? Dość już skostniałego aparatu władz miejskich i samorządowych w Pruszkowie!

Aby wzruszyć ten zabetonowany od lat „układ pruszkowski” i doprowadzić do zmian, społeczeństwo Pruszkowa musi aktywnie się organizować i politycznie przygotować się do wyborów samorządowych w 2018 roku. Chcemy w nowych samorządach ludzi, którzy wniosą świeże pomysły i wprowadzą nową jakość rządzenia. Do tego potrzebni są ludzie młodzi, którzy w perspektywie rozwoju naszego miasta nie zapomną też o jego mieszkańcach.

Społeczne organizacje pozarządowe, partie polityczne i grupy społeczne powinny przedstawiać wyborcom swoje programy na jesień 2018! Czas najwyższy obudzić ludzi zniechęconych do polityki po to, aby wzięli sprawy w swoje ręce.

Czekamy na nowe! Wybory już blisko!                                                          Janczar