Willa „Jasny Dom”

 

Uroczystość pamięci ofiar komunistycznego terroru.

 

Kamienica – Willa „Jasny Dom” położona w Warszawie – Włochy ul.Świerszcza 2  w  okresie od  lutego  do  października  1945 roku  była  siedzibą  Głównego  Zarządu  Informacji  Wojska Polskiego,  również  wykorzystywana  przez  sowiecki  kontrwywiad  wojskowy  Śmiersz. Znajdowało  się tu więzienie,  pokoje  przesłuchań  i  biura. Wg IPN  przez  areszt  przeszło  około  1000 osób,  w tym  żołnierze AK.  O nieludzkich warunkach  i  bestialskim  traktowaniu  więźniów  świadczą  napisy  wyryte  na  cegłach  w  piwnicach  i pokojach willi  „Jasny Dom”.  Mury  nieustannie  „krzyczą”  o dramacie  tego  miejsca.

W przeddzień  Narodowego  Dnia  Pamięci  Żołnierzy Wyklętych 28 lutego 2018 r  jak  co roku  Urząd  do Spraw  Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  zorganizował  uroczystość  pamięci  z  udziałem  przedstawicieli  władz  państwowych, wojska  i  ordynariatu WP,  stowarzyszeń  kombatanckich  i  patriotycznych.  Powiat  Pruszków  reprezentowali : Wojciech  Fabian,  Edward Kuba, Tadeusz Rutkowski.

Info: Wojciech Fabian
Fot. https://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualności/1125-pamięci-ofiar-komunistycznego-terroru-uroczystość-przed-willą-jasny-dom.
Prezentowany poniżej film pochodzi ze strony Fundacji „Willa Jasny Dom”: https://willajasnydom.pl