Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

 

 

ODZNACZONY  MIESZKANIEC  PRUSZKOWA

 

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

zostali odznaczeni

  • Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej

Jerzy JACHOWICZ

Działacz NSZZ „Solidarność” w czasach Polski Ludowej, dziennikarz, publicysta

  • Za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zasługi  w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej

Tomasz MAJEWSKI

lekkoatleta, dziewięciokrotny rekordzista Polski, dwukrotny mistrz olimpijski

 

  • Za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną

Ryszard MATRZAK

żołnierz Szarych Szeregów, członek organizacji niepodległościowej „Wolna Młodzież”,

więzień polityczny od lipca 1953 do maja 1955, Prezes Światowej Federacji Polskich Kombatantów

 

W  dniu  11 listopada  2017 r. – w  99 rocznicę  odzyskania  Niepodległości przez  Polskę – znany  Pruszkowianin  starszego  pokolenia  Pan  RYSZARD  MATRZAK  został,  w  gronie  wielu  znamienitych  osób,  odznaczony  za  zasługi  dla  Rzeczpospolitej  przez  Prezydenta  RP  Andrzeja  Dudę.

Na  piersi  Pana  Matrzaka  zawisł  Krzyż  Komandorski  Orderu  Odrodzenia  Polski.

Pan  Matrzak  w  młodości  był  żołnierzem „Szarych  Szeregów”,  członkiem  organizacji  niepodległościowej „Wolna  Młodzież”,  występującej  na  terenie  Pruszkowa  i  okolic  w  pierwszych  latach  po  II  wojnie  światowej  różnymi  sposobami  przeciwko  narzucaniu  systemu  komunistycznego.

Jako  więzień  polityczny  od  lipca  1953 r.  do  maja  1955 r.  był  katowany  i  prześladowany  przez  zdrajców  z  komunistycznego  urzędu  bezpieczeństwa.  Całe  życie  walczył  o  wolną  i  sprawiedliwą  Polskę  i  upamiętnienie  bohaterów,  którzy  oddali  życie  w  obronie  tożsamości  narodowej.

Generał  brygady  Polskich  Drużyn  Strzeleckich.

Od  2012 r.  jest  prezesem  Światowej  Federacji  Polskich  Kombatantów,  zrzeszającej  kilkadziesiąt  organizacji  kombatanckich  i  niepodległościowych.

Grono  przyjaciół  środowiska  pruszkowskiego  składa  Panu  Ryszardowi Matrzakowi  serdeczne  gratulacje  i podziękowania  za  przykład  patriotycznej  postawy  dla  nas  i  następnych  pokoleń.

Sprawozdanie  i  foto  – Wojciech Fabian  PSP , PDS.