Czas postawić pytanie.

W dniu 17 lipca 2017 r. wystosowaliśmy do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruszkowie pismo o następującej treści:

Biuro Rady rozesłało do Radnych w „Poniedziałek, 31 Lipca 2017 12:44 Angelika Foremna-Ceret <aforemna@miasto.pruszkow.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam do zapoznania wniosek w sprawie działań na rzecz  utworzenia Muzeum Przemysłu Pruszkowskiego.

Pozdrawiam,

Angelika Foremna-Ceret
Biuro Rady Miasta

Urząd Miasta w Pruszkowie
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków”

W związku z powyższym oczekujemy, że na najbliższej sesji Rady Miasta temat zostanie omówiony i otrzymamy odpowiedz.

Dla przypomnienia przedstawiamy fragment spotkania wyborczego z mieszkańcami jakie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 10 na Gąsinie w dniu 10.11.2014 r.