Cześć Jego Pamięci

 

 

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 18 lipca 2017 roku zmarł w Pruszkowie

 

ŚP

ppor. Henryk Borys

ps. „Jurek”


urodzony 7 kwietnia 1931 roku w Lebiedziach.

Od kwietnia 1949 roku dowódca młodzieżowej organizacji

podporządkowanej Oddziałowi „Huzara”,

działającej w strukturze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego

w rejonie Sokołowa Podlaskiego.

W marcu 1950 roku aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa,

następnie skazany po ciężkim kilkumiesięcznym śledztwie

na karę jedenastu lat więzienia.

W maju 1956 roku zwolniony na mocy amnestii.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

 

 

Henryk Borys w latach 1949-1950 działał w strukturze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W „Atlasie Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944-1956” wydanym przez Instytut Pamięci Narodowej wymieniony jest na str. 264 jako jeden z dowódców dwunastoosobowej młodzieżowej organizacji określonej w dokumentach UB jako Siatkówka „Huzara” (załącznik nr 1, chodzi o kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”). Za walkę o niepodległość i suwerenność Polski w 1950 r. został skazany przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie na 11 lat więzienia, pozbawienie praw publicznych na 5 lat i utratę mienia.

 

    

Zdjęcia dzięki uprzejmości Przemka Siecińskiego.