Odkrywamy naszą historię

 

 

Ostatni list do Matki

 

Piszę do Ciebie mamo, bo wiem że klęcząc prosisz Boga
O syna i o zmiłowanie bo wielka w sercu twoim trwoga
Nie płacz mateczko, nie płacz proszę czas jest lekarstwem co leczy rany
a za dni kilka przyjdzie pismo, że „wyrok został wykonany“.
Ja nie rozpaczam, choć się boję a w sercu taka miłość płonie
Więc klęczę u nóg Twoich mamo, całując spracowane dłonie.
Nie płacz Mateczko, muszę przejść te siedem schodów do piwnicy
Nieść moje osiemnaście lat, aby nie wlekli mnie strażnicy
Kocham cię Matuś, słońce wiatr i łopot żagli na jeziorze
I pierwszych pocałunków smak, i kiedy jest wzburzone morze!
Umierać jest mi strasznie żal, przysięgam na mą biedną duszę
Tak trudno przejść te siedem schodów, a przecież przejść je muszę !!!!
Więc jeśli kiedyś WRÓCI POLSKA to niech się za nas ktoś upomni
Żegnaj Mateczko, muszę kończyć, klucz zgrzyta w zamku

…….idą po mnie!!

ppor. Leszek Andrzej Mroczkowski

wiersz napisany w celi więzienia (1953/54)

 


 

Pruszków,  20 kwietnia   2017 r.

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Powiatowego Konkursu Historycznego:

III. edycja: „Odkrywamy naszą historię”

„Miejsca represji i katownie w Pruszkowie i w powiecie pruszkowskim

w latach 1939 – 1957”

 

W Powiatowym Centrum Dialogu Społecznego (Pruszków, ul. Drzymały 5) Członkowie Komisji Konkursowej podjęli się oceny prac przysłanych na Powiatowy Konkurs Historyczny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pruszkowskim.

Konkurs został zorganizowany przez Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne.

 

SKŁAD  KOMISJI:

–  Pani Irena Horban,

–  Pani Małgorzata Bojanowska,

–  Pani Ewa Borodzicz,

–  Pani Dominika Małgowska,

–  Pan Piotr Janusz Czarniawski.

Obrady Komisji Konkursowej prowadził pan Edward Radziejewski, a obowiązki sekretarza (protokolanta) pełniła pani Hanna Radziejewska. Obie osoby reprezentowały Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne – bez prawa głosu w podejmowanych przez komisję decyzjach.

Członkowie Komisji Konkursowej zapoznali się z „Regulaminem pracy Komisji Konkursowej”.

Treść  „Regulaminu …” została przyjęta jednogłośnie. Członkowie komisji złożyli swoje podpisy pod treścią „Regulaminu …”.

Następnie komisja wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji Konkursowej i Zastępcę Przewodniczącego komisji.

Przewodniczącym została wybrana jednogłośnie pani Irena Horban.

Zastępcą Przewodniczącego została wybrana jednogłośnie pani Ewa Borodzicz.

Wg  „Regulaminu pracy Komisji” po zakończeniu obrad  „Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej” będzie znajdować się w siedzibie PSP (1 egz.) i u Sekretarza PSP (1 egz.).

 

ZAINTERESOWANIE  KONKURSEM:

Na Konkurs nadesłano 5 prac fotograficznych z opisem, 2 filmy oparte o wywiady oraz 5 wierszy.

W Konkursie uczestniczyło łącznie 15 uczniów.

Na 10 szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pruszkowskim, zaproszonych do Konkursu, prace nadesłano z 6 szkół:

z Piastowa          – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, – Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena,

z Komorowa      – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących,

z Brwinowa        – Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza,

z Pruszkowa       – Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana,

oraz  – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych.

 

OCENA PRZYSŁANYCH PRAC:

Członkowie  Komisji Konkursowej dokonali oceny zaprezentowanych prac. Dyskutowali nad walorami prac, bądź ich brakiem oraz czy prace niosą oczekiwany przekaz. Rozmawiano także o niewielkim zakresie  wiedzy uczestników konkursu, dotyczącej „techniki” twórczej  i posiadania umiejętności praktycznych przy realizacji prac. Padła propozycja organizowania w przyszłych latach warsztatów przygotowujących młodzież do konkursów historycznych. Dyskutowano także nad udziałem w tym procesie nauczycieli historii.

LAUREACI POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO:

 

Kategoria  „PRACE FOTOGRAFICZNE Z OPISEM”:

 

 I. miejsce:       ANNA  PODSABA

Nr katalogowy pracy  –  5/F

      Tytuł pracy:        „Marsz szlakiem katowni UB i NKWD w Pruszkowie”

      Szkoła:  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie

Nauczyciel: Małgorzata Włodek

     

II. miejsce: JAKUB  BARCIŃSKI  i  DAMIAN  KOŁODZIEJSKI

Nr katalogowy pracy  –  4/F

Tytuł pracy:        „Pałacyk Tobolki w Brwinowie katownią Gestapo w latach 1939 – 1945”

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie

Nauczyciel: Krzysztof Rytel

     

III. miejsce:        MACIEJ ŚRĘBOWATY  i  MATEUSZ  FLAHT

Nr katalogowy pracy  –  1/F 

Tytuł pracy:        „Miejsca represji NKWD i SB w Pruszkowie”

Szkoła:  Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie

Nauczyciel: Tomasz Siedlecki

 

Pozostali uczestnicy:

PATRYCJA  WIGIER  i  JAN  KIRCUN

Praca nr katalogowy  –  2/F     Tytuł: „Pałac Tobolki – niemy świadek kaźni”

oraz

Praca nr katalogowy  –  3/F     Tytuł: „Miejsce straceń na rynku w Grodzisku Mazowieckim”

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie

Praca nr 3/F nie została zakwalifikowana do oceny przez Komisję Konkursową ponieważ nie mieści się w zadanym temacie konkursu.

Decyzja komisji:   Komisja postanowiła jednak wyróżnić pracę nr 3/F, za podjęcie problemu represji podczas okupacji niemieckiej, pomimo że praca nie dotyczyła terenu objętego obecnym powiatem pruszkowskim, jak w temacie konkursu.  

Kategoria  „FILM W OPARCIU O WYWIAD”:

 

Na konkurs zostały zgłoszone dwie prace w tej kategorii, a mianowicie:

ARTUR  ROJCZAK

Nr katalogowy pracy  –  1/Fm

               Tytuł pracy:        „Ocalić pamięć”

               Szkoła:  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

oraz

KLAUDIA  GĄSIŃSKA  i  MATEUSZ  KAŁUCKI

Nr katalogowy pracy  –  2/Fm

Tytuł pracy:        „Historia Aleksandry Gąsińskiej”

Szkoła:  Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie

Decyzja komisji:   Komisja postanowiła wyróżnić pracę nr 1/Fm za żywą i obrazową narrację, mimo że film zbyt minimalistycznie przedstawia materiały źródłowe, co nie jest całkowicie lege artis.

Praca nr 2/Fm  nie spełnia  tematu konkursu.

 

Kategoria  „WIERSZ”

 

 I. miejsce: ARTUR  ROJCZAK

Nr katalogowy pracy  –  3/W

        Tytuł pracy:        „Ciemność”

Szkoła:  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Nauczyciel: Agnieszka Janiszewska

     

 II. miejsce: MAGDALENA  GIETKA

Nr katalogowy pracy  –  2/W      

Tytuł pracy:        „Dulag 121”

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Zana w Pruszkowie

Nauczyciel: Małgorzata Frączkowska

       

 III. miejsce:        KAMILA GOSA

Nr katalogowy pracy  –  4/W

Tytuł pracy:        „Dulag 121”

Szkoła:  Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Piastowie

Nauczyciel: Wioletta Mamcarz

 

Pozostali uczestnicy:

MACIEJ  PIOTROWSKI

Praca nr katalogowy  –  1/W

Tytuł: „Non omnis moriar”

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Zana w Pruszkowie

 

IZABELA  ANNA  SIDOR

Praca nr katalogowy  –  5/W

Tytuł: „Miłość na wojnie”

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Piastowie

 

 

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Komisji:

Podpis – Protokolanta