Odkrywamy naszą historię

 

 

CELE  KONKURSU:

  • Zachęcenie młodzieży do rozwijania wiedzy historycznej.
  • Przypomnienie, a wręcz zapoznanie uczniów oraz mieszkańców powiatu z represyjną działalnością okupantów i ich „spadkobierców” na terenach dzisiejszego powiatu pruszkowskiego w latach 1939 – 1957.

Konkurs ma zachęcić uczestników do głębszego poznawania historii, aby mogli w twórczy i kreatywny sposób zobrazować uzyskaną wiedzę historyczną. Poprzez konkurs chcemy zmotywować młodzież do samodzielnego poszukiwania informacji o minionych wydarzeniach związanych szczególnie ze środowiskiem lokalnym.
Chcemy wzbudzić zainteresowanie uczestników tekstami źródłowymi oraz relacjami i świadectwami historycznymi.