Odznaczenie Medalem „Pro Patria”

30 kwietnia 2017 E Rad 0

Na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Heraldyczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji regulaminu nadawania Medalu „Pro Patria”, mogą być nim honorowane osoby (fizyczne oraz prawne) szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Odkrywamy naszą historię

30 kwietnia 2017 E Rad 0

Tuż po wkroczeniu do Pruszkowa Armii Czerwonej pałacyk został zajęty najprawdopodobniej najpierw przez NKWD, a następnie przejściowo także przez UB. Teren wokół niego wyglądał wówczas zupełnie inaczej niż obecnie. Był osłonięty z każdej strony: murem ceglanym od strony Fabryki Ultramaryny, krzakami od ul. Komorowskiej.

Odkrywamy naszą historię

30 kwietnia 2017 E Rad 0

Fragment wiersza Magdaleny Gietka „Dulag 121”
„tato zginął w obozie
w Pruszkowie
gdzie jest mama
nigdy się nie dowiem
bardzo tęsknię
nie mam siły się zbierać
chcieli przecież tylko żyć
żyć nie umierać”

Odkrywamy naszą historię

29 kwietnia 2017 E Rad 0

Tak trudno przejść te siedem schodów, a przecież przejść je muszę !!!!
Więc jeśli kiedyś WRÓCI POLSKA to niech się za nas ktoś upomni
Żegnaj Mateczko, muszę kończyć, klucz zgrzyta w zamku
…….idą po mnie!!

Odkrywamy naszą historię

25 kwietnia 2017 E Rad 0

PATRONAT HONOROWY:
Instytut Pamięci Narodowej
Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki
Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski
Małgorzata Bojanowska Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Ewangelia Jana 11,25-26

14 kwietnia 2017 E Rad 0

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki!” (J 11,25-26).

Powiatowa Rada Rozwoju

14 kwietnia 2017 E Rad 0

Powiatowa Rada Rozwoju stanowi platformę dialogu na temat kierunków rozwoju Powiatu. Jednocześnie pełni funkcje koordynacyjno-doradcze, zarówno dla władz powiatowych, jak i gminnych.