Pamięć Kresów

 

 

„Śladami słów skrzydlatych…”

– pisarze i poeci polskich Kresów. 

 

 

3 grudnia (sobota) o godz. 15:00 zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na spotkanie z Mariuszem Olbromskim – autorem albumu „Śladami słów skrzydlatych… Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej”.

Podczas spotkania Mariusz Olbromski (pisarz, poeta, animator kultury i muzealnik) opowie o dziejach literatury polskiej na terenie dzisiejszej Ukrainy, począwszy od czasów renesansu, aż do XXI wieku. Poprowadzi nas kresowym szlakiem do magicznych, sławnych, ale także mało dziś znanych miejsc, związanych z dziejami polskiej kultury. Zawędrujemy do małego Żurawna nad Dniestrem, miejsca urodzenia Mikołaja Reja; do Lwowa, gdzie urodzili się i wychowywali, m.in.: Szymon Szymonicz, Szymon Zimorowic i Bartłomiej Zimorowic, Leopold Staff, Jerzy Janicki, Stanisław Lem i Zbigniew Herbert. Podążymy również do „Wołyńskich Aten” – Krzemieńca na Podolu, miasta Juliusza Słowackiego. Ruszymy także za Henrykiem Sienkiewiczem „Śladami Trylogii” do Zbaraża, Kamieńca Podolskiego, Żwańca, Chocimia, Baru, Raszkowa. Staniemy w zadumie z Okopach Świętej Trójcy – twierdzy u zbiegu Zbrucza i Dniestru, gdzie toczy się akcja „Nie-boskiej Komedii”, arcydramatu Zygmunta Krasińskiego. Odwiedzimy magiczny Drohobycz Bruno Schulza, Kazimierza Wierzyńskiego i Andrzeja Chciuka, a także barwny świat Huculszczyzny Stanisława Vincenza, twórcy arcydzieła „Na wysokiej połoninie”.

Opowieść zostanie wzbogacona pokazem multimedialnym – zobaczymy m.in.: fotografie z Kresów pochodzące z prywatnej kolekcji Mariusza Olbromskiego, która obejmuje kilka tysięcy unikatowych eksponatów i pamiątek. Po spotkaniu można będzie nabyć album „Śladami słów skrzydlatych… Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej”, a także otrzymać autograf pisarza. Serdecznie zapraszamy na spotkanie. Wstęp wolny.

Mariusz Jerzy Olbromski – poeta, prozaik, eseista, muzealnik i działacz kultury. Ukończył filologię klasyczną i polską studiując w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 80. współzałożyciel i przez okres 10 lat prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w swoim rodzinnym Lubaczowie. W latach 90. Redaktor „Gazety Lwowskiej”, a w następnej dekadzie kwartalnika społeczno-kulturalnego „Lwowskie Spotkania”. Przez wiele lat pracował na rzecz odrodzenia się polskiego środowiska kulturalnego we Lwowie i innych miastach na terenie Ukrainy m.in.: poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury na pograniczu polsko-ukraińskim, udział w tworzeniu Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu oraz Muzeum Józefa Conrada-Korzeniowskiego w Berdyczowie, a także współorganizację spotkań pod hasłem „Dialog Dwóch Kultur”. W latach 2000 – 2010 dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Od maja 2015 roku dyrektor Muzeum im. A i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku. Autor książek i publikacji m.in.: „Dwie podróże”, „Niepojęte, niewysłowione” (1994); „W poszukiwaniu zagubionych miejsc” (2002); „Poemat jednej nocy” (2004); „Lato w Krzemieńcu”, „Legendy znad Ikwy” (2009); „Róża i kamień”, „Podróże na Kresy” (2012); „Dwa skrzydła nadziei” (2014); „Śladami słów skrzydlatych… Pomniki pisarzy i poetów polskich na Kresach Południowych dawnej Rzeczypospolitej” (2005,2008,2013). Autor licznych artykułów i rozpraw naukowych. Laureat konkursów literackich. Uhonorowany m.in.: Medalem „Gloria Artis” oraz odznaką „Za Zasługi dla Kultury Polskiej”, Złotym Medalem za Opiekę nad Zabytkami, Złotą Odznaką za Zasługi dla Towarzystwa Kultury Polskiej we Lwowie oraz Krzyżem Sybirackim.

zrzut z ekranu