6-ta rocznica tragedii Smoleńskiej

 

W 6-tą rocznicę tragedii pod Smoleńskiem i pierwszą – poświęcenia w kościele p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie Epitafium Smoleńskiego, w dniu 9 kwietnia 2016 roku o godzinie 18-tej odbyła się w tymże kościele uroczysta msza święta w intencji wszystkich 96 ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

Mszę święta koncelebrowaną prowadził proboszcz parafii św. Kazimierza w Pruszkowie ks. Marian Mikołajczak. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Maciej Smoliński.

Na zakończenie zabrali głos : przewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Pruszkowie (inicjator uroczystości) pan Przemysław Sieciński oraz wojewoda mazowiecki, pan Zbigniew Sipiera. Przy tablicy Epitafium zostały złożone wieńce.

Mszę świętą zakończyło odśpiewanie pieśni „Boże coś Polskę” przez licznie zgromadzonych wiernych.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

foto.archiwum-ER-PSP-2016