Organizacje Pozarządowe w Pruszkowie

 

KONGRES  ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH  W  PRUSZKOWIE

 

 

W Pruszkowie 5 marca 2016 r. odbył się  I. Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego pod hasłem „POWIAT DLA SPOŁECZNIE AKTYWNYCH’’ z udziałem Starosty Pruszkowskiego Maksyma Gołosia. Na spotkaniu wyodrębniono cztery główne tematy:

– „Powiat Społecznie Aktywny”,

– „Akademia Społecznie Aktywnych” – cykl spotkań szkoleniowo-warsztatowych,

– Ogłoszenie harmonogramu powiatowych konkursów dotacyjnych na rok 2016,

– Panel dyskusyjny.

Na kongres przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu wypełniając salę konferencyjną w Starostwie po brzegi. Mają być następne spotkania o charakterze cyklicznym. Raz w miesiącu zebrani będą prowadzić rozmowy mające wspólny mianownik: zbliżone problemy, podobne sprawy. W następnej fazie współpracy prawdopodobnie utworzą się grupy wokół takich samych czy porównywalnych zagadnień. Potrzeb w mieście i gminach jest wiele – będzie o czym rozmawiać i co robić.

W spotkaniu wzięli udział również członkowie naszego Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego, nawiązując liczne kontakty przydatne na przyszłość.

 P.Z

foto Edgar Czop