Poznajemy Polskie Kresy

 

Środowisko patriotyczne skupione w PSP, podjęło w 2015r. obywatelską inicjatywę przybliżenia społeczeństwu Pruszkowa historii Polskich Kresów, z nadzieją na rozszerzenie kręgu zainteresowanych tą tematyką. Inicjatywę tę wsparło skutecznie Muzeum Dulag 121, prezentowane przez panią dyr. Małgorzatę Bojanowską. Stało się ono współorganizatorem, który udzielał fachowych rad i niezbędnego wsparcia organizacyjnego.

O ludziach i czasach z tamtych lat musimy przypominać , przywracając w ten sposób Polskim Kresom właściwe miejsce w świadomości Polaków.

Cykl spotkań rozpoczęliśmy w grudniu 2015 roku wykładem inauguracyjnym prof. Andrzeja Nowaka, którego myślą przewodnią było: „Kresy – niekończąca się historia”.

Właściwie cały wykład był poświęcony pamięci o Kresach, pamięci żyjącej w nas i na naszą rzeczywistość oddziaływającej. Na zakończenie wykładu padło pytanie: „Jaka byłaby Polska bez Kresów, czy w ogóle byłaby Polską?” Na pytania te będzie my szukać odpowiedzi na kolejnych naszych kresowych spotkaniach.
Następne spotkanie odbyło się w styczniu 2016 roku i poświęcone było początkom historii Kresów. Obejmowało ono okres panowania ostatniego z Piastów – Kazimierza Wielkiego, w którym do Królestwa Polskiego przyłączono Ruś Czerwoną (1340-1370), aż do czasów Unii Lubelskiej w 1569 roku, kiedy to powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, zwana w historii I-szą Rzeczpospolitą. Załączone przez prelegenta mapki, zdjęcia m.in. okazałych budowli obronnych uzupełniały przekaz słowny.
Trzecie spotkanie w naszym cyklu „Pamięć Kresów” (27 lutego 2016 roku) poświęcone było współżyciu największych grup narodowościowych I-szej Rzeczpospolitej – polskiej, litewskiej i ruskiej (ukraińskiej), zamieszkujących tereny Kresów. Współżycie bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę mozaikę kulturową i religijną, z którą mieliśmy do czynienia na terenach kresowych.

Jako kolejne tematy w roku 2016 przewidujemy:
– Kresy pod zaborami,
– Kresy w czasach II. Rzeczpospolitej,
– Kresy po II. wojnie światowej – czyli skutki Jałty.

W miarę rozwoju naszej inicjatywy przewidujemy możliwość rozszerzenia tematyki kresowej.
Zachęcamy pasjonatów Polski Historycznej do włączania się do naszej akcji – w tych sprawach można kontaktować się z naszym Stowarzyszeniem pod adresem internetowym patriotyczny.pruszkow@gmail.com lub z Muzeum DULAG 121

Janusz Czarniawski – Koordynator projektu „Pamięć Kresów”, PSP
W Pruszkowie, luty 2016 rok

 

Dotychczas gościliśmy:

00251-001

Pan profesor Andrzej Nowak

DSC03754

Pan Janusz Czarniawski

Dulag121-Kresy 27.02 (9)

Pani Małgorzata Włodek

Dulag121-Kresy 27.02 (16)

Pan Maciej Klociński