2 kwietnia 2005 – Umiera Jan Paweł II

30 marca 2016 E Rad 0

Sobór naucza, że «Bogu objawiającemu należy okazać 'posłuszeństwo wiary’»14. To zwięzłe, ale bogate w treść stwierdzenie wyraża jedną z podstawowych prawd chrześcijaństwa. Podkreśla przede wszystkim, że wiara jest odpowiedzią wyrażającą posłuszeństwo Bogu.

Alleluja – Chrystus Zmartwychwstan

25 marca 2016 E Rad 0

    Chrystus Zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest. Iż mamy zmartwychpowstać z Panem Bogiem Królować. Alleluja.!   Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.           Zarząd Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego.

Pamięci Żołnierzom Wyklętym

9 marca 2016 E Rad 0

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. – Lech Kaczyński