Pamięć Kresów

 

 

I RZECZPOSPOLITA –

RELACJE POLSKO- LITEWSKO- UKRAIŃSKIE

 

 

 

Kolejne spotkanie z cyklu „Pamięć Kresów” odbędzie się 27 lutego 2016 roku o godzinie 15. w siedzibie Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Prelekcję zatytułowaną „I RZECZPOSPOLITA- RELACJE POLSKO- LITEWSKO- UKRAIŃSKIE” poprowadzi Pani Małgorzata Włodek z Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego.

Trzecie spotkanie z cyklu ,,Pamięć Kresów” zostanie poświęcone relacjom trzech największych grup narodowościowych I Rzeczypospolitej, a więc ludności polskiej, litewskiej i ukraińskiej (ruskiej). Omówione zostaną stosunki polsko-litewsko-ukraińskie na płaszczyźnie zarówno politycznej, gospodarczej jak i kulturalnej. Prelegentka przedstawi wzajemne relacje na przestrzeni dziejów od wieku X, jednak szczególną uwagę poświęci czasom Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Małgorzata Włodek- nauczyciel dyplomowany w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach ,Uniwersytet Warszawski- historię w Instytucie Historycznym oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW- wiedzę o społeczeństwie. Aktualnie pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i patriotycznym Powiatu Pruszkowskiego. Współpracuje z licznymi organizacjami m.in. PTKN, ŚZŻ AK, Związkiem Sybiraków. Jest członkiem Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego ,,Grota” w Warszawie oraz Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego. Jest inicjatorką wielu spotkań dzieci i młodzieży z żołnierzami AK i ludźmi Solidarności w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Opowiem Ci o wolnej Polsce” oraz inicjatorką i współorganizatorem wielu konkursów historycznych w tym konkursu powiatowego o Polskim Państwie Podziemnym w 70 rocznicę aresztowania 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny

Ps. W programie występ nietuzinkowego artysty, niespodzianka. Laureat nagrody „Złoty Liść Retro 2013” na Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga. W roku 2010 otrzymał od Prezydenta Miasta Żyrardowa stypendium za swoją twórczość artystyczną i upowszechnianie kultury.

 

zaproszenie-mail

 

 

 

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane piosenki o Wilnie i Lwowie.

Wystąpił Pan Maciej Klociński.

Ma na swoim koncie wiele nagród za osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

„Złoty Liść Retro 2013” w X Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga.
Stypendysta Prezydenta Miasta Żyrardowa za twórczość artystyczną i upowszechnianie kultury.
W latach 2010-2013 współpracował z muzykami „Warszawskiej Orkiestry Ulicznej z Chmielnej” występując podczas programów dla upamiętnienia folkloru warszawskiego.
Jest członkiem grupy teatralnej Bagatela 15, z artystami tej grupy występuje w programie „C’est si bon- wieczór piosenki francuskiej” w reżyserii Alicji Choińskiej, u boku wybitnego polskiego kompozytora i pianisty Zbigniewa Rymarza. Laureat Międzynarodowego Konkursu „Romansjada 2015” w Moskwie.