Karty Historii

23 lutego 2016 E Rad 0

Wykonana została dokumentacja fotograficzna i zebrane informacje odnośnie ponad 550 obiektów. 200 z nich zaprezentowano w albumie wydanym przez IPN w 2012r.

Odkrywamy naszą historię

23 lutego 2016 E Rad 0

Celem Konkursu jest m. in. upamiętnienie działalności Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego oraz ważnych wydarzeń historycznych z nimi związanych – szczególnie związanych z Pruszkowem, a także upowszechnienie wiedzy o Polakach walczących o niepodległość w czasie II. wojny światowej.

List Przemysława Siecińskiego do Marszałka Struzika i jego odpowiedz

16 lutego 2016 E Rad 0

Mając nadzieję, że dobro wspólnoty samorządowej pasma Zachodniego Mazowsza jest dla Pana ważne, w imieniu wyborców, którzy obdarzyli nas zaufaniem, a także całej społeczności pasma Zachodniego Mazowsza, dla której ww. inwestycje mają konkretne znaczenie w codziennym życiu, wzywamy Pana do niezwłocznego podjęcia ww. działań.

Pamięć Kresów

16 lutego 2016 E Rad 0

Spotkanie z cyklu ,,Pamięć Kresów” zostanie poświęcone relacjom trzech największych grup narodowościowych I Rzeczypospolitej, a więc ludności polskiej, litewskiej i ukraińskiej (ruskiej).

Łacina w sądzie i w kościele

5 lutego 2016 E Rad 0

Rozpoczniemy od krótkiej rekapitulacji zagadnień przedstawionych na styczniowym spotkaniu, tak by nowi uczestnicy mogli zorientować się w tematach już poruszonych, a stali bywalcy utrwalili swą wiedzę.