13 grudnia 1981 roku.

Stan wojenny – rok 1981

 

 

 

13 grudnia 1981 roku  Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego WRON,  pozakonstytucyjna organizacja wojskowa z ówczesnym premierem gen. Wojciechem Jaruzelskim na jej czele, wprowadziła na obszarze całego kraju STAN WOJENNY.

Warto przypomnieć, szczególnie młodszym Obywatelom, jakie to praktycznie utrudnienia i kłopoty dotknęły społeczeństwo.

Przede wszystkim, aresztowano i internowano około 5 tysięcy osób, głównie działaczy „Solidarności”, niezależnych struktur politycznych. Aresztowania rozpoczęto zaraz po północy w sobotę 12 grudnia. Do wielu mieszkań zastukali przedstawiciele reżimowej władzy (ZOMO i SB), przeprowadzali rewizje kończone przeważnie aresztowaniem Bogu Ducha winnych i zaskoczonych we śnie ludzi. Natomiast już od 6.00 rano w niedzielę, w przemówieniach radiowych i telewizyjnych (wielokrotnie powtarzanych w ciągu dnia), gen. Jaruzelski ogłaszał wszem i wobec informację o przejęciu rządów przez juntę wojskową (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego). Pierwszym posunięciem tej „Rady” było opanowanie środków masowego przekazu, tzn.: radia, telewizji i prasy. Na ekranach telewizorów pojawili się ubrani w wojskowe mundury oddani sprawie dziennikarze, prasę reprezentowały Trybuna Ludu i Żołnierz Wolności. Wprowadzono kolejne restrykcje: godzinę milicyjną, blokadę telefonów („komórek” jeszcze nie było), podsłuchiwanie rozmów oraz cenzurę przesyłek pocztowych i wiele jeszcze innych, ograniczających swobodę obywateli. Na ulice miast wyprowadzono uzbrojone patrole wojskowe i milicyjne, a także dla zupełnego zastraszenia, oddziały wojska wyposażone w czołgi, armaty i inny sprzęt wojskowy. Starsi Pruszkowianie pamiętają zapewnie pole w Komorowie przy stacji WKD, zajęte przez armaty i inny sprzęt wojskowy. Mieli ostrzeliwać Warszawę? Takie to Święta Bożego Narodzenia roku 1981 – i na dalsze lata – przygotowała obywatelom Polski  totalitarna, komunistyczna władza.

Stan wojenny w roku 1981 był klasycznym przykładem działania partii komunistycznej (PZPR), która swoim zbrojnym ramieniem (wojsko, milicja, SB) i dzięki zawładniętym i sprzyjającym mediom, zapewniła sobie panowanie nad Narodem na kilka najbliższych lat, nie dopuszczając Narodu do samostanowienia o sobie.

Czy warto o tym wszystkim wspominać w 2015 roku, kiedy półki w sklepach uginają się od towarów, samochody nie mieszczą się na parkingach i wszyscy możemy w miarę swobodnie podróżować po świecie?

Przypomnienie stanu wojennego powinno być groźnym memento.

Powinnością rządzących jest troska o Państwo i Obywateli, a powinnością Obywateli powinna być troska o „DOBRO WSPÓLNE”, czyli również każdego z nas z osobna. Każdy z nas jest twórcą wspólnej Ojczyzny i jej przyszłości.

Pruszków, 13 grudnia 2015 roku      Janczar – Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne

 

 

Ashampoo_Snap_2015.12.12_18h21m56s

plakat 1

plakat 3

plakat 4

plakat