Grupy Oporu „Solidarni”

 

 

Co prawda od spotkania minął rok, lecz temat jaki został przedstawiony na spotkaniu jest jak najbardziej aktualny i dziś. Przedstawiam notkę na temat spotkania oraz film jaki został wtedy zrealizowany w warunkach takich jakie były. Zapraszam ER.

„gpr24.pl (Gmina Powiat Region)” zamieściła na swojej stronie krótką notkę na temat spotkania które odbyło się w ramach cyklu Karty Historii, 14. grudnia, w dzień po rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, w Muzeum Dulag121 w Pruszkowie odbyło się spotkanie poświęcone historii jednej z bardziej aktywnych organizacji opozycyjnych lat 80-tych XX wieku – Grupom Oporu „Solidarni”, które zostało przygotowane we współpracy z Pruszkowskim Stowarzyszeniem Patriotycznym.

Na spotkaniu odbył się wykład i bardzo interesująca prezentacja multimedialna przygotowana przez Bolesława Jabłońskiego i Jana Kulczyckiego, dotycząca historii Grup Oporu „Solidarni”, które działały również na terenach obecnego Powiatu Pruszkowskiego. Najważniejszymi polami działalności organizacji były akcje ulotkowe i nadawanie krótkich audycji radiowych. Grupy posiadały także sekcję legalizacyjną odpowiadającą za przygotowanie dokumentów dla ukrywających się członków opozycji oraz sekcję transportową, która odbierała przemycaną do Polski pomoc techniczną (powielacze, materiały do druku). W ramach tych struktur powstała także Oficyna Wydawnicza RYTM, której celem było wydawanie książek zakazanych przez komunistyczną cenzurę i drukowanie ulotek. Oficyna swoją główną, zakonspirowaną drukarnię umieściła w prywatnym mieszkaniu mieszkańca Powiatu Pruszkowskiego Pana Bolesława Jabłońskiego w Otrębusach. Mniejsze drukarnie znajdowały się również w Nadarzynie i Komorowie. Po prelekcji i ciekawej dyskusji goście obejrzeli wystawę „Solidarni” ku wolności, która w bardzo interesujący sposób przedstawia dzieje i biogramy członków grup (m. in. Tadeusza Klincewicza, Waldemara Różyckiego, Jerzego Gumowskiego i Janusza Ramotowskiego) oraz przeprowadzone przez nich akcje: rozrzucanie ulotek, organizowanie manifestacji, a także kolportowanie wydawnictw drugoobiegowych opublikowanych w założonym przez członków RYTMie. Autorami wystawy są: Jacek Juzwa, Mieszko Zieliński i Włodzimierz Domagalski, oraz Stowarzyszenie Wolnego Słowa przy udziale Muzeum Historii Polski. W spotkaniu udział wzięli m.in. Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski oraz Maksym Gołoś Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego.

 

grupy_oporu

Zdzisław Sipiera oraz Małgorzata Bojanowska.


grupy_oporu_08

Bolesław Jabłoński i Piotr Zapart.

 

 

Grupy Oporu „Solidarni” w Muzeum Dulag 121, Publikacja Mirosław Kalinowski 16 grudnia 2014
https://info.pruszkow.pl/i23887003_grupy_oporu_solidarni_wmuzeum_dulag_121