Pamięci Nauczycieli ziemi pruszkowskiej.

 

W lipcu 2015 zwróciliśmy się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruszkowie z pismem dotyczącym renowacji pomnika poświęconego „Pamięci Nauczycieli ziemi pruszkowskiej (…).

Oto jego treść:

 

Pruszków,   20.07.2015

 

Szanowny Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie 

Krzysztof Biskupski

Petycja w sprawie pomnika

przy ul. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej

 

Przed Miejskim Ośrodkiem Kultury „Kamyk” (dawniej „Dom Pedagoga”) przy ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej, odsłonięto w październiku 1979r. pomnik poświęcony :

„Pamięci Nauczycieli ziemi pruszkowskiej, poległych i zamordowanych w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939 – 1945” – jak głosi napis na płycie przytwierdzonej do postumentu pomnika wykonanego wg projektu Krzysztofa Nasiłowskiego.

Pomnik został wzniesiony jako hołd dla bohaterskiej postawy nauczycieli Pruszkowa i okolic podczas II. wojny światowej.  Ogromna większość z nich odważnie angażowała się w pracy konspiracyjnej, organizując i prowadząc tajne nauczanie, narażała niejednokrotnie swoje życie.

Ich postawa była chlubnym przykładem dla młodzieży, niosła ze sobą sens zdobywania wiedzy w każdych, także tak wyjątkowo trudnych warunkach, tworzyła etos zawodu nauczyciela i pedagoga.

Dziś na bardzo zaniedbany, poszarzały, obrośnięty mchem i patyną, pomnik nikt nie zwraca uwagi. Może także dlatego że od strony wejścia do budynku MOK-u jest on całkowicie niewidoczny, przysłonięty ogromnym krzewem cisu.

Czasem tylko u jego podnóża pali się kilka zniczy.

Wychowując kolejne pokolenia, przygotowując je do życia w społeczeństwie, we wzajemnej życzliwości i szacunku, poszukujemy autorytetów, zarówno w rzeczach i czynach wielkich jak i drobnych.

Dlatego zwracamy się do Rady miasta Pruszkowa o spowodowanie przywrócenia do odpowiedniego stanu pomnika poświęconego ludziom, którym winniśmy pamięć i cześć.

Doskonałą datą do odsłonięcia rewitalizowanego obiektu jest 14 października 2015r. – „Dzień Nauczyciela”.

Piotr  Zapart  –  Prezes PSP

Do wiadomości:   Jan Starzyński – Prezydent Pruszkowa

 

 

Odpowiedz była następująca:

 

Ashampoo_Snap_2015.11.14_18h08m07s

foto ER-PSP

foto ER-PSP

 

Postanowiliśmy napisać kolejne pismo podziękowanie za pochylenie się nad sprawą.

Oto jego treść:

 

Szanowny Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie 

Krzysztof Biskupski

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne dziękuje Panu za zaangażowanie się i merytoryczne podejście do sprawy pomnika poświęconego pamięci nauczycieli poległych i pomordowanych w walce z okupantem hitlerowskim.

Wydaje się, że oczyszczenie pomnika przed Dniem Nauczyciela nie powinno sprawiać tylu kłopotów oraz że właściciel działki, na której posadowiony jest pomnik, nie powinien robić trudności, aby przystąpić do takiej skądinąd niewielkiej czynności.

Oczyszczony pomnik, o ile nie będzie wcześniej przeniesiony, będzie stał w tym miejscu zapewne do czasu opuszczenia (i może rozebrania) budynku, obok którego stoi – także do chwili oddania działki właścicielowi – zatem w czasie raczej trudnym do określenia.

Renowacja pomnika byłaby pięknych gestem pamięci poległych, ale również w stosunku do obecnych wychowawców i pedagogów.

Jeśli jest to jednak problem, to rzeczywiście dobrze byłoby pomnik przenieść.

Dziękujemy za zaufanie, lecz naszym zdaniem pytanie o nową lokalizację powinno paść przede wszystkim w kierunku mieszkańców Pruszkowa, ponieważ nie czujemy się tutaj stroną. Naszym zdaniem należałoby przeprowadzić szersze społeczne konsultacje, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk nauczycielskich. Liczymy na podjęcie tych konsultacji przez Miasto.

Piotr  Zapart  –  Prezes PSP

 

 

W październiku otrzymaliśmy pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruszkowie

w którym Pan Prezydent Miasta Pruszkowa pisze:

 

Decyzja Prezydenta Miasta Pruszkowa

 

Na pewno powinniśmy się cieszyć. Odnieśliśmy mały sukces o przywrócenie właściwego miejsca pomnikowi i godne uczczenie pamięci poległych nauczycieli. Obiecujemy, że będziemy pilnować wykonania decyzji Prezydenta Starzyńskiego.

Mamy jeszcze jedną pozytywną wiadomość a mianowicie dotyczącą realizacji jednego z naszych wniosków o umieszczenie tabliczek informacyjnych wskazujących drogę do Muzeum DULAG 121. Zapewne już je wielokrotnie Państwo spotkaliście poruszając się po mieście.

foto. ER-PSP Muzeum Dulag 121
Mapka dojazdu do Muzeum Dulag121

Na rozwiązanie czeka sprawa poprowadzenia linii autobusowej w taki sposób aby przystanek autobusowy znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum DULAG 121. Ułatwiło by to dotarcie do Muzeum znacznie większej liczbie mieszkańców naszego miasta. Szczególnie że program spotkań jakie ma w swojej ofercie Muzeum jest bardzo ciekawy. Czekamy.