„Imigranci.”

 

Pruszków, dnia 22 października 2015 r.

 

 

MIESZKAŃCY PRUSZKOWA!

 

 

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2015 r., Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński zgłosił wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli stworzenia warunków do osiedlenia się w Pruszkowie dwóch rodzin uchodźców w kontekście napływu do Europy fali imigrantów z krajów Bliskiego Wchodu i Afryki Północnej („Imigranci”).

Na tej samej Sesji Rada Miejska, stosunkiem głosów 14 do 5 przy jednym głosie wstrzymującym, podjęła ww. uchwałę.

Pomimo zgłoszenia w toku prac komisji oraz na Sesji Rady Miejskiej szeregu pytań i uwag, uchwałę przyjęto przy stanowisku aprobującym większości Samorządowego Porozumienia Pruszkowa i Platformy Obywatelskiej.

1. Czy akceptujesz fakt, że Miasto Pruszków ma wolę osiedlenia dwóch rodzin Imigrantów, podczas gdy dla rodzin polskiego pochodzenia z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie („Repatrianci”) Miasto Pruszków przeznacza środki dla jednej rodziny?

2. Czy wiesz, że podjęcie uchwały w sprawie pomocy dla rodziny Repatriantów zajęło niemal rok, podczas gdy uchwała w sprawie Imigrantów, była procedowana jedynie przez kilka dni?

3. Czy wiesz, że obecnie w kolejce na lokale komunalne oczekuje około 60 rodzin mieszkających w Pruszkowie?

4. Czy wiesz, że na obecnym etapie Rada Miejska nie otrzymała informacji na temat sposobów finansowania kosztów osiedlanych Imigrantów i zachodzą poważne wątpliwości, czy koszty te będą pokrywane z budżetu Miasta Pruszkowa, co może opóźnić przydział mieszkań dla osób dotychczas oczekujących na pomoc Miasta?

Jeśli uważasz, że działania Miasta Pruszkowa są niewłaściwe, poprzyj petycję do Prezydenta Miasta Pruszkowa:

„Pruszków przyjazny dla repatriantów, rozważny wobec imigrantów.”

Twój głos ma znaczenie!

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne