Trzeci dzień po Powstaniu.

Do niewoli wychodzą ostanie oddziały powstańcze

 

 

5 października 1944

 

 

Do niewoli wychodzą ostanie oddziały powstańcze. W Warszawie zostaje oddział osłonowy pod dowództwem ppłk Franciszka Packa „Mścisława”.

Komenda Główna AK opuszcza Warszawę w kolumnie razem z 72 pp.

Kolumny powstańcze kierowane są do Ożarowa a następnie przez Skierniewice do Stalagu 334 Lamsdorf (Łambinowice k/Opola) oraz do obozów jenieckich na terenie Niemiec i Austrii.

 

Warschauer Aufstand, flüchtende Zivilisten

 
opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz