Pięćdziesiąty ósmy dzień Powstania.

Niemcy rozpoczynają operację „Sternschnuppe”

 

 

 

27 września 1944

 

 

Wobec beznadziejnej sytuacji militarnej i groźby zagłady ludności cywilnej mjr Kazimierz Szternal „Zryw”, pełniący aktualnie funkcję dowódcy Mokotowa, wysyła parlamentariuszy.

Po uzyskaniu od gen. von dem Bacha żądanych gwarancji około godziny 13.00 Mokotów kapituluje.
Do niewoli idzie nieco ponad 1.000 powstańców, którzy trafiają do obozu w Skierniewicach.
Ludność cywilna transportowana jest poprzez teren Wyścigów Konnych do obozu w Pruszkowie.
Duża grupa powstańców Mokotowa błądzi w labiryncie kanałów i wychodzi włazem na niemiecki teren przy Dworkowej. Ok. 120 żołnierzy „Baszty” (w tym 4 kobiety) ginie zamordowanych przez stacjonujący na Dworkowej nr 3/5 (komenda żandarmerii na Powiat warszawski) oddział Schutzpolizei.

W północnej części Śródmieścia zostaje odparta niemiecka próba wtargnięcia w ul. Łucką i Pańską.

W Śródmieściu powstańcy z „Golskiego” po raz pierwszy używają wyrzutni moździerzy produkcji powstańczej.

Niemcy rozpoczynają operację „Sternschnuppe” („Spadająca Gwiazda”), której celem jest likwidacja kampinoskiego zgrupowania AK.

O godz. 17.30 na placu Starynkiewicza w Śródmieściu dochodzi do drugiego spotkania parlamentariuszy.

item_2903_9869

 

 
opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz