Pięćdziesiąty czwarty dzień Powstania.

 

Niemcy zajmują Górny Czerniaków

 

 

23 września 1944

 

 

Niemcy zajmują Górny Czerniaków.

Ustaje walka na przyczółku czerniakowskim. Nieliczni powstańcy przepływają w nocy Wisłę wpław. Pozostali, w większości ranni, dostają się w ręce niemieckie.
SS-mani rozstrzeliwują lub wieszają ponad 200 rannych powstańców, łączniczek i sanitariuszek. Wśród zamordowanych jest ks. Józef Stanek „Rudy” kapelan „Kryski” powieszony przez Niemców na własnym szaliku.
Reszta jest pognana w kierunku al. Szucha.

Mjr Łatyszonek i grupa żołnierzy 9 pp LWP idzie do niewoli.

Wzmaga się niemiecki napór na Mokotów – kolejny cel głównego natarcia po zdobyciu Górnego Czerniakowa.
Niemcy przegrupowują oddziały i przygotowują się do generalnego natarcia na kolejny powstańczy ośrodek oporu – Mokotów. Przez cały dzień dzielnica ostrzeliwana jest przez artylerię, „krowy”, bombardowana z powietrza.

Niemcy bombardują rejon Al. Niepodległości.

Bomby i artyleria burzą wiele domów na Żoliborzu, powodując dotkliwe straty wśród ludności cywilnej.

Wychodzi ostatni znany numer pisma Narodowych Sił Zbrojnych „Szaniec”.

 
opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz